Projektitöö

 

Üldinfo 
Uudised 
Dokumendid 
Õpetajad 
Õpilased 
Vilistlased 
Õppetöö 
Meie kool 
Projektitöö 
Puka Kunstikool 

 

Comeniuse projekt "We lernen gesunde zu leben"

Õpime tervislikult elama!

2011-2013

 

Projekti eesmärgid:

1. Esitada loomingulisi ideid tervisliku elukeskkonna loomiseks ja arendamiseks.

2. Olemasolevate tervise ressursside tugevdamine, ülekoormuse ja vale koormuse vähendamine. Teadmiste parandamine teemal tervis.

3.Tõsta idee võõrkeelte õppimisest esiplaanile.

4. Rohkem teada saada EL maade kultuuri kohta.

5. Muuta saksa ja inglise keele õpe elavamaks, atraktiivsemaks ja elulähedasemaks.

6. Reaalse suhtlemisega tõestada saksa ja inglise keele õppimise vajalikkust.

7.Tugevdada kontakte Euroopa koolinoorte vahel, anda motivatsiooni õpilasvahetuseks.

8. Luua võrdsed võimalused kõikidele õpilastele, eelkõige raskustes olevate perede lastele.

9. Parandada ja süvendada IT alast tööd.

10. Laiendada õpilaste teadmisi Euroopa Liidust.

 

Alateemad:

1. Tervisekasvatus vastavale riigile omase sporditegevuse kaudu LEEDU

2.Tervis ja liikluskasvatus (Õpilaste õigused ja kohustused)   ITAALIA

3.Terviseteadlikkus ja vastava riigi toidukultuur POOLA

4.Tervis rahvuskultuuride muutuses  BULGAARIA

5.Kuritegevuse ennetamine koolis EESTI

6.Tervise edendamine looduses   AUSTRIA

7.Tervis ja harjumused perekonnas  LÄTI

8.Terviseaspektid kutsealases tegevuses ja vabal ajal  TÜRGI

9.Interneti kasutamine õpilaste igapäevaelus ja võimalikud ohud tervisele SAKSAMAA ( Saksamaa ülesanded jagati ümber ja toimus Eestis)

 

Õpilaste töömeetodid:

 • Küsitlused, väikesed olümpiaadid, aktsioonid, diskussioonid, interneti uuringud, käsitööd, videod, fotoprojektid, kunstikonkursid, näitused, seminarid, ekskursioonid, intervjuud, piknikud jne, mis lõpevad kokkuvõtliku raportiga.
 • Tuleb luua „Roheline klass” kas uue kiige, ronimispüramiidid jm taolisega .
 • Videoklipid, infostendid, fotoalbum, postrid,  kollaa¾id või  suveniirid logoga „Terve/tervislik Comeniuse kool”

Tegevused

 

01.09.2011

Küsitlus teemal „Kuidas tervise ressursid ja üle- ja valekoormuse vähendamine  mitmes mõttes seotud on. Esitlus CD.

02.09.2011

Pedagoogiline konverents teemal: Jääda terveks –kogu kooli ühine eesmärk. Mida kool teeb, et seda eesmärki saavutada? Esitlus CD

03.09.2011

Väike olümpiaaad. Esitlus DVD või CD-l

04.10.2011

Aktsioon „Ilma vanemate taksota kooli” esitlus CD-l

05.11.2011

Presentatsiooni koostamine tegevustest teemal: ”Sõltuvus alkoholist, suitsetamisest ja narkootikumidest”

06.11.2011

Teostame sept.2012

„Rohelise klassi” ehitamine koolihoovi uute kiikede, ronimispüramiidiga jm sellisega Dokumentatsioon DVD-l pildid

07.11.2011

Kooliprojekt „Elu ilma narkootikumideta” Esitlus CD-l

08.12.2011

Iga kool valmistab plakati „Suitsuvaba kool”

09.12.2011

Sõpruse vaip „Mina, sina, kõik me koos”

10.01.2012

Vanemate abiga avatakse igas koolis kohvik „Tassike teed”

11.02.2012

Tervisele orienteeritud infostend (Tervis. Elu. Õppimine)

12.03.2012

Tervis ja tervislik toitumine. Esitlus CD-l

13.03.2012

„Kokkame koos ja maitsvalt” rahvuslikud toidud igalt maalt, fotoalbum esitlus CD-l

14.03.2012

„Kultuuride karneval.” Rahvatantsude ja rahvalaulude esitlused DVD-l 

15.05.2012

Kaks videoklippi tervise rollist teemal :”Vägivalla ennetamine”

16.12.2012

Projekt igas koolis „Terve klass 2012” dokumentatsioon DVD-l

17.01.2013

Generatsioonid kõnetavad üksteist. Info kogumine teemal „Mida tegid meie vanemad ja vanavanemad , et tervena elada . Intervjuud viie erineva inimesega. Küsimused on kõikidel ühesugused. Esitlused DVD-l

18.04.2013

Aktsioonipäev „Kool ja tervis” väike fotonäitus polstrite, fotode, kolaazide  ja projektidega, Dokumenteerida DVD-l

19.04.2013

Luua logo, sümboliks projekti teema „Terve Comeniuse kool” ja valmistada logoga suveniir

20.05.2013

„Tervis ja IT meie elus” esitlus CD-l

Pidev

Projekti tegevuse kajastamine kohalikus ajalehes ja kooli koduleheküljel

 

Meie tegevusi

 

EESTI

 

 • Programmi tutvustav koosolek: õpetajad jpg ja   õpilased jpg
 • Aktsioonipäev "Kool ja tervis" jpg
 • Programm Eestis pdf
 • Projektiürituste fotod:
 • 21.09.2012 html
 • 22.09.2012 html
 • 23.09.2012 html
 • 24.09.2012 html
 • Ankeet lapsevanematele, õpilastele ja õpetajatele pdf
 • Kuritegevus ja selle vältimine: esitlus ja video
 • Telefoni vargus: esitlus ja video
 • Mõistekaardi koostamine: esitlus ja video
 • Artikkel "Otepää Teatajas" 23.11.2012 pdf
 • Roheline klass jpg
 • Kokkuvõte projektist õpetajatega html
 • Kokkuvõte projektist õpilaste ja lastevanematega html

LEEDU

 

 • Programm Leedus pdf
 • Projektikohtumise fotod html
 • "Meie riigi tutvustus" (Estland) pdf
 • Küsitlus teemal "Kuidas tervise ressursid ja üle- ja valekoormuse vähendamine seotud on" (Health resourses) pdf

ITAALIA

 

 • Programm Itaalias pdf
 • Projektikohtumise fotod html
 • "Ilma vanemate taksota kooli" (Without parents taxi) pdf
 • "Elu ilma narkootikumideta" (Activities against the dependence) koondmaterjal pdf

       - Miniolümpia pdf

       - Mälumäng pdf

       - Plakatid tervisliku toitumise teemal pdf

       - Matkapäev "Reipalt koolipinki" pdf

       - Ettelugemispäev pdf

       - Maskiball pdf

       - Taaskasutuspäev pdf

       - Õpime korvpalli saldusi pdf

       - Jõululaat pdf

 • Esitlus "Suitsuvaba kool" pdf
 • Meie meeskonna tutvustus pdf
 • Artikkel "Otepää Teatajas" 10.02.2012 pdf

POOLA

 

BULGAARIA

 

AUSTRIA

 

 

LÄTI

 

TÜRGI

 

 • Programm Türgis pdf
 • Protokoll Türgis pdf
 • Projektikohtumise fotod html
 • Artikkel "Otepää Teatajas" 21.06.2013 pdf

 

 

Ühistulemused

 • 1. Töögrupi kohtumine Austrias (Vorbereitendes Treffen des Arbeitsteams in Österreich) pdf
 • 2. Tervis spordi kaudu ("Gesundheit durch Sport") Leedu pdf
 • 3. Tervis spordi kaudu (Treffen in Litauen "Gesundheit durch Sport") Leedu pdf
 • 4.Ilma vanemate taksota kooli ("Ohne Elterntaxi zur Schule") Itaalia pdf
 • 5.Tervis liikluskasvatuse kaudu ("Ohne Elterntaxi zur Schule") Itaalia pdf
 • 6.Tassike teed ("Teetasse") Poola html
 • 7.Tervis ja tervislik toitumine ("Ohne Elterntaxi zur Schule") Poola pdf
 • 8.Rahvuslike roogade üheskoos valmistamine ("Gemeinsam lecker kochen") Poola html
 • 9. Partnerkoolide rahvustoidud ("Traditionelle Speisen der Partnerschulen") Poola html
 • 10. Kultuuride karneval ("Karneval der Kulturen") Bulgaaria pdf
 • 11. Arutlus tantsu ja muusika osatähtsusest seoses tervisliku eluviisiga (Diskussion über die Rolle des Tanzes und der Musik bei einer gesunden Lebensweise) Bulgaaria pdf
 • 12. Kuritegevuse ennetamine ("Gewaltprävention") Eesti  html
 • 13. Rohelise klassi rajamine kooliõue (Gemeinsames Arbeiten am Bau der "Grünen Klasse") Eesti html
 • 14. Tervis ja IT meie elus ("Gesundheit und IT in unserem Leben") Eesti  html
 • 15. Töötamine ilma stressita ("Arbeit ohne Stress") Austria pdf
 • 16. Joonistusvõistlus teemal "Kuritegevuse ennetamine" (Malwettbewerb zum Thema "Gewaltprävention") Eesti  html
 • 17. Tervis ja loodus ("Gesundheit und Natur") Austria pdf
 • 18. Tervis ja harjumused perekonnas ("Gesundheit und Gewohnheiten in der Familie") Läti html
 • 19. Logode esitlus (Präsentation von Logos) Austria pdf
 • 20. Lapsesõbralik kool ("Schülerfreundliche Schule") Läti html
 • 21. Tervislik tegutsemine tööl ja vabal ajal ("Gesunde Beschäftigung in Arbeit und Freizeit") Türgi pdf
 • 22. Rohelised klassid ("Grüne Klasse") pdf
 • Meened jpg
 • Rahvustoitude raamat pdf