Puka Keskkooli ainekavad

Ainekavad on pdf vormingus.

Põhikooli ainekavad   Gümnaasiumi ainekavad  
Ajaloo ainekava II kooliastmes Vaata Ajaloo ainekava Vaata
Ajaloo ainekava III kooliastmes Vaata Bioloogia ainekava Vaata
Arvutiõpetuse ja loovtöö korralduse ainekava Vaata Eesti keele ja kirjanduse ainekava Vaata
Eesti keele ainekava I kooliastmes Vaata Füüsika ainekava I ja II kursus Vaata
Eesti keele ja kirjandus eainekava II ja III kooliastmes Vaata Füüsika ainekava III, IV ja V kursus Vaata
Füüsika ainekava põhikoolis Vaata Geograafia ainekava Vaata
Inglise keele ainekava põhikoolis Vaata Inglise keele ainekava B2 keeleoskustase Vaata
Inimese ja loodusõpetuse ainekava I kooliastmes Vaata Inimeseõpetuse ainekava Vaata
Inimeseõpetuse ainekava II kooliastmes Vaata Keemia ainekava Vaata
Inimeseõpetuse ainekava III kooliastmes Vaata Kehalise kasvatuse ainekava Vaata
Käsitöö ja kodunduse ainekava Vaata Kunstiajaloo ainekava Vaata
Keemia ainekava põhikoolis Vaata Matemaatika ainekava (lai) Vaata
Kehalise kasvatuse ainekava põhikoolis Vaata Muusikaõpetuse ainekava Vaata
Kunsti ainekava I kooliastmes Vaata Saksa keele ainekava A2 keeleoskustase Vaata
Loodusõpetuse ainekava II ja III kooliastmes Vaata Ühiskonnaõpetuse ainekava Vaata
Matemaatika ainekava I kooliastmes Vaata Vene keele ainekava B1 keeleoskustase Vaata
Matemaatika ainekava II ja III kooliastmes Vaata Valikaine joonestamise ainekava Vaata
Muusikaõpetuse ainekava Vaata Valikaine majanduse- ja ettevõtlusõpetuse ainekava Vaata
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse aunekava Vaata Valikaine riigikaitse ainekava Vaata
Vene keele ainekava põhikoolis Vaata Valikaine uurimistöö alused ainekava Vaata
Ühiskonnaõpetuse ainekava I kooliastmes Vaata    
Ühiskonnaõpetuse ainekava II kooliastmes Vaata    
Valikaine karjääriõpetuse ainekava Vaata