Puka Keskkooli ainekavad

Ainekavad on PDF vormingus.

Põhikooli ainekavad   Gümnaasiumi ainekavad  
Lisa 1 Keel ja kirjandus Vaata Ajaloo ainekava Vaata
Lisa 2 Võõrkeeled Vaata Bioloogia ainekava Vaata
Lisa 3 Matemaatika Vaata Eesti keele ja kirjanduse ainekava Vaata
Lisa 4 Loodusained Vaata Füüsika ainekava I ja II kursus Vaata
Lisa 5 Sotsiaalained Vaata Füüsika ainekava III, IV ja V kursus Vaata
Lisa 6 Kunstiained Vaata Geograafia ainekava Vaata
Lisa 7 Tehnoloogia Vaata Inglise keele ainekava B2 keeleoskustase Vaata
Lisa 8 Kehaline kasvatus Vaata Inimeseõpetuse ainekava Vaata
Valikkursus Karjääriõpetus Vaata Keemia ainekava Vaata
    Kehalise kasvatuse ainekava Vaata
    Kunstiajaloo ainekava Vaata
    Matemaatika ainekava (lai) Vaata
    Muusikaõpetuse ainekava Vaata
    Saksa keele ainekava A2 keeleoskustase Vaata
    Ühiskonnaõpetuse ainekava Vaata
    Vene keele ainekava B1 keeleoskustase Vaata
    Valikaine joonestamise ainekava Vaata
    Valikaine majanduse- ja ettevõtlusõpetuse ainekava Vaata
    Valikaine riigikaitse ainekava Vaata
    Valikaine uurimistöö alused ainekava Vaata