Meie koolist

Õpilasesindus


Kooli õpilastest moodustuval õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas seaduste ja seaduse alusel antud õigusaktidega, õpilaselu küsimusi. Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires, lähtudes oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.

Õpilasesindus ja klassivanemad 2023/24 õa

Klass Õpilasesinduse liikmed Klassivanemad
4. klass

Kaspar Everst

Janne-Mirell Priidik

 
5. klass

Gregor Raudsepp

Viktoria Väikene

Sebastian Kask
6. klass

Kädi Nõmme

Joosep Possul

Kevin Ivask

Angeelika Kahro

7. klass

Elisabeth Härm - Õpilasesinduse sekretär

Heleri Ojasalu

 
8. klass

Sigrid Kattel

Andreas Jerjomin -Õpilasesinduse juht

Mirtel Kuus
9. klass

Liis Kullus- Õpilasesinduse asetäitja

Rasmus Mõtsar

 

 

Kooli õpilastest moodustuval õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas seaduste ja seaduse alusel antud õigusaktidega, õpilaselu küsimusi. Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires, lähtudes oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.

Õpilasesindus ja klassivanemad 2023/24 õa

 

Klass Õpilasesinduse liikmed Klassivanemad
4. klass

Kaspar Everst

Janne-Mirell Priidik

 
5. klass

Gregor Raudsepp

Viktoria Väikene

Sebastian Kask
6. klass

Kädi Nõmme

Joosep Possul

Kevin Ivask

Angeelika Kahro

7. klass

Elisabeth Härm - Õpilasesinduse sekretär

Heleri Ojasalu

 
8. klass

Sigrid Kattel

Andreas Jerjomin -Õpilasesinduse juht

Mirtel Kuus
9. klass

Liis Kullus- Õpilasesinduse asetäitja

Rasmus Mõtsar