Meie koolist

Õpilasesindus


Kooli õpilastest moodustuval õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas seaduste ja seaduse alusel antud õigusaktidega, õpilaselu küsimusi. Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires, lähtudes oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.

Õpilasesinduse liikmed 2022/23 õa

Klass Õpilasesinduse liikmed
4. klass

Kadri-Liis Häelme

Janne Rebane

5. klass

Indrek Kattel

Kädi Nõmme

6. klass

Heleri Ojasalu

Rauno Prii

7. klass

Andreas Jerjomin

Mirtel Kuus

8. klass

Gerdo Pärn

Angela Tomberg

9. klass

Elin Hainsalu

Jasper Petter

 

Kooli õpilastest moodustuval õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas seaduste ja seaduse alusel antud õigusaktidega, õpilaselu küsimusi. Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires, lähtudes oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.

Õpilasesinduse liikmed 2022/23 õa

 

Klass Õpilasesinduse liikmed
4. klass

Kadri-Liis Häelme

Janne Rebane

5. klass

Indrek Kattel

Kädi Nõmme

6. klass

Heleri Ojasalu

Rauno Prii

7. klass

Andreas Jerjomin

Mirtel Kuus

8. klass

Gerdo Pärn

Angela Tomberg

9. klass

Elin Hainsalu

Jasper Petter