Õppetöö

Õppetöö korraldus


Õppetunnid algavad kell 8.25 ja toimuvad tunniplaani alusel. Vahetunni pikkus on 10 minutit, söögivahetund 30 minutit.

1.-6. klassi õpilasel on võimalus osaleda pikapäevarühma töös. Huviringide tegevus algab üldjuhul pärast õppetunde. Õpiabitunnid, järelevastamine või õpetaja poolt määratud koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega toimub pärast õppetunde aineõpetaja poolt määratud või aineõpetajaga kokkulepitud ajal. Õppekava toetavad tegevused väljaspool kooli, nagu õppekäigud, võistlused ja olümpiaadid, kooskõlastatakse juhtkonnaga.

Õppetundide ajad:

 • eeltund kell 7.40-8.25 (vajadusel)
 • 1.tund 8.25 - 9.10
 • 2.tund 9.20 -10.05
 • 3.tund 10.15 -11.00
 • söögivahetund
 • 4.tund 11.30-12.15
 • 5.tund 12.25-13.10
 • 6.tund 13.20-14.05
 • 7.tund 14.15-15.00

Koolivaheajad 2022/23. õppeaastal:

 • 1) sügisvaheaeg - 24. oktoober kuni 30. oktoober 2022. a;         

  2) jõuluvaheaeg - 22. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a;

  3) talvevaheaeg - 27. veebruar kuni 5. märts 2023. a;

  4) kevadvaheaeg – 24. aprill kuni 30. aprill 2023. a;

  5) suvevaheaeg - (va lõpuklassid) 14. juuni kuni 31. august 2023. a.

Trimestrite ajad 2022/23. õppeaastal::

 • 1. trimester  01.09.2022  -  18.11.2022

  2. trimester  21.11.2022  -  10.03.2023

  3. trimester  13.03.2023  -  13.06.2023

Pärast õppetundide lõppu toimuvad:

 • huviringid vastavalt huviringide tunniplaanile
 • järelevastamised
 • pikapäevarühmad
 • arenguvestlused
 • töökoosolekud
 • konsultatsioonid
 • klassi- ja kooliüritused vastavalt õppetöövälise tegevuse kavale

Õppetunnid algavad kell 8.25 ja toimuvad tunniplaani alusel. Vahetunni pikkus on 10 minutit, söögivahetund 30 minutit.

1.-6. klassi õpilasel on võimalus osaleda pikapäevarühma töös. Huviringide tegevus algab üldjuhul pärast õppetunde. Õpiabitunnid, järelevastamine või õpetaja poolt määratud koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega toimub pärast õppetunde aineõpetaja poolt määratud või aineõpetajaga kokkulepitud ajal. Õppekava toetavad tegevused väljaspool kooli, nagu õppekäigud, võistlused ja olümpiaadid, kooskõlastatakse juhtkonnaga.

Õppetundide ajad:

 • eeltund kell 7.40-8.25 (vajadusel)
 • 1.tund 8.25 - 9.10
 • 2.tund 9.20 -10.05
 • 3.tund 10.15 -11.00
 • söögivahetund
 • 4.tund 11.30-12.15
 • 5.tund 12.25-13.10
 • 6.tund 13.20-14.05
 • 7.tund 14.15-15.00

Koolivaheajad 2022/23. õppeaastal:

 • 1) sügisvaheaeg - 24. oktoober kuni 30. oktoober 2022. a;         

  2) jõuluvaheaeg - 22. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a;

  3) talvevaheaeg - 27. veebruar kuni 5. märts 2023. a;

  4) kevadvaheaeg – 24. aprill kuni 30. aprill 2023. a;

  5) suvevaheaeg - (va lõpuklassid) 14. juuni kuni 31. august 2023. a.

Trimestrite ajad 2022/23. õppeaastal::

 • 1. trimester  01.09.2022  -  18.11.2022

  2. trimester  21.11.2022  -  10.03.2023

  3. trimester  13.03.2023  -  13.06.2023

Pärast õppetundide lõppu toimuvad:

 • huviringid vastavalt huviringide tunniplaanile
 • järelevastamised
 • pikapäevarühmad
 • arenguvestlused
 • töökoosolekud
 • konsultatsioonid
 • klassi- ja kooliüritused vastavalt õppetöövälise tegevuse kavale