Õppetöö

Õppetöö korraldus


Õppetunnid algavad kell 8.25 ja toimuvad tunniplaani alusel. Vahetunni pikkus on 10 minutit, söögivahetund 30 minutit.

1.-6. klassi õpilasel on võimalus osaleda pikapäevarühma töös. Huviringide tegevus algab üldjuhul pärast õppetunde. Õpiabitunnid, järelevastamine või õpetaja poolt määratud koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega toimub pärast õppetunde aineõpetaja poolt määratud või aineõpetajaga kokkulepitud ajal. Õppekava toetavad tegevused väljaspool kooli, nagu õppekäigud, võistlused ja olümpiaadid, kooskõlastatakse juhtkonnaga.

Õppetundide ajad:

 • eeltund kell 7.40-8.25 (vajadusel)
 • 1.tund 8.25 - 9.10
 • 2.tund 9.20 -10.05
 • 3.tund 10.15 -11.00
 • söögivahetund
 • 4.tund 11.30-12.15
 • 5.tund 12.25-13.10
 • 6.tund 13.20-14.05
 • 7.tund 14.15-15.00

Koolivaheajad 2022/23. õppeaastal:

 • 1) sügisvaheaeg - 23. - 29.10.2023;         

  2) jõuluvaheaeg - 21.12.2023 - 07.01.2024;

  3) talvevaheaeg - 26.02. - 03.03.2024;

  4) kevadvaheaeg – 22. - 28.04.2024;

   5) suvevaheaeg - (va lõpuklassid) 13.06. - 31.08.2024.

Trimestrite ajad 2022/23. õppeaastal::

 • 1. trimester  01.09. - 26.11.2023

  2. trimester  27.11.2023 - 10.03.2024

  3. trimester  11.03. - 12.06.2023

Pärast õppetundide lõppu toimuvad:

 • huviringid vastavalt huviringide tunniplaanile
 • järelevastamised
 • pikapäevarühmad
 • arenguvestlused
 • töökoosolekud
 • konsultatsioonid
 • klassi- ja kooliüritused vastavalt õppetöövälise tegevuse kavale

Õppetunnid algavad kell 8.25 ja toimuvad tunniplaani alusel. Vahetunni pikkus on 10 minutit, söögivahetund 30 minutit.

1.-6. klassi õpilasel on võimalus osaleda pikapäevarühma töös. Huviringide tegevus algab üldjuhul pärast õppetunde. Õpiabitunnid, järelevastamine või õpetaja poolt määratud koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega toimub pärast õppetunde aineõpetaja poolt määratud või aineõpetajaga kokkulepitud ajal. Õppekava toetavad tegevused väljaspool kooli, nagu õppekäigud, võistlused ja olümpiaadid, kooskõlastatakse juhtkonnaga.

Õppetundide ajad:

 • eeltund kell 7.40-8.25 (vajadusel)
 • 1.tund 8.25 - 9.10
 • 2.tund 9.20 -10.05
 • 3.tund 10.15 -11.00
 • söögivahetund
 • 4.tund 11.30-12.15
 • 5.tund 12.25-13.10
 • 6.tund 13.20-14.05
 • 7.tund 14.15-15.00

Koolivaheajad 2022/23. õppeaastal:

 • 1) sügisvaheaeg - 23. - 29.10.2023;         

  2) jõuluvaheaeg - 21.12.2023 - 07.01.2024;

  3) talvevaheaeg - 26.02. - 03.03.2024;

  4) kevadvaheaeg – 22. - 28.04.2024;

   5) suvevaheaeg - (va lõpuklassid) 13.06. - 31.08.2024.

Trimestrite ajad 2022/23. õppeaastal::

 • 1. trimester  01.09. - 26.11.2023

  2. trimester  27.11.2023 - 10.03.2024

  3. trimester  11.03. - 12.06.2023

Pärast õppetundide lõppu toimuvad:

 • huviringid vastavalt huviringide tunniplaanile
 • järelevastamised
 • pikapäevarühmad
 • arenguvestlused
 • töökoosolekud
 • konsultatsioonid
 • klassi- ja kooliüritused vastavalt õppetöövälise tegevuse kavale