Õppetöö

 

Üldinfo 
Uudised 
Dokumendid 
Õpetajad 
Õpilased 
Tunnustame 
Vilistlased 
Õppetöö 
Meie kool 
Projekt Erasmus+ 
Puka Kunstikool 

 

Puka Keskkooli õppetööd reguleerivad dokumendid

Puka Keskkooli põhikooli õppekava

Puka Keskkooli gümnaasiumiosa õppekava

Puka Keskkooli ainekavad

Õppekavade paberversioonid on kättesaadavad õpetajate toas

 

Puka Keskkooli päevakava

Õppenõukogu protokollid

Loovtöö juhend

Uurimustöö juhend

Tunniplaan alates 01.09.2018

Konsultatsioonide ja järelevastamiste ajad 2017

Eksamid ja tasemetööd 2018/19 õa

Ringid 2018/2019 õppeaastal

 

Puka Keskkooli hoolekogu protokollid

Hoolekogu koosoleku protokoll nr.1 (13.11.2017)

Hoolekogu koosoleku protokoll nr.2 (01.02.2018)

Hoolekogu koosoleku protokoll nr.3 (09.04.2018

Hoolekogu koosoleku protokoll nr.4 (30.08.2018)

Hoolekogu koosoleku protokoll nr.5 (17.10.2018)

Hoolekogu koosoleku protokoll nr.6 (14.02.2019)

Hoolekogu koosoleku protokoll nr.7 (15.04.2019)

Protokollide arhiiv

Tundide ajad

1. tund

8.25  -  9.10

2. tund

9.20  - 10.05

3. tund

10.15 - 11.00

4. tund

11.30 - 12.15

5. tund

12.25 - 13.10

6. tund

13.20 - 14.05

7. tund

14.15 - 15.00

8. tund

15.00 - 15.45

Koolivaheajad 2018/19 õa-l

 Sügisvaheaeg 22.-28.10.2018

 Jõuluvaheaeg 24.12.2018-06.01.2019

Talvevaheaeg 25.02-3.03.2019

 Kevadvaheaeg 22.04-28.04.2019 (v.a. 12. klass)

 Suvevaheaeg 12.06-31.08.2019 (v.a. lõpuklassid)

Trimestrite ajad 2018/19 õa-l

1. trimester 01.09 - 26.11.2018

2. trimester 27.11.2018 - 8.03.2019

3. trimester 09.03 - 11.06.2019 

 

Veebipõhised õppematerjalid

Muusika õppematerjalid

http://muusikaoppematerjale.weebly.com/

Pillipoed: