Õppetöö

 

Üldinfo 
Uudised 
Dokumendid 
Õpetajad 
Õpilased 
Tunnustame 
Vilistlased 
Õppetöö 
Meie kool 
Projekt Erasmus+ 
Puka Kunstikool 

 

Puka Keskkooli õppetööd reguleerivad dokumendid

Puka Keskkooli päevakava

Puka Keskkooli põhikooli õppekava

Puka Keskkooli gümnaasiumiosa õppekava

Puka Keskkooli ainekavad

Õppenõukogu protokollid

Loovtöö juhend

Uurimustöö juhend

Tunniplaan alates 19.03.2018

Konsultatsioonide ja järelevastamiste ajad 2017

Riigieksamid, lõpueksamid ja tasemetööd 2017/18. õ.-a.

Ringid 2017/2018 õppeaastal

 

Puka Keskkooli hoolekogu protokollid

Hoolekogu koosoleku protokoll nr.1 (13.11.2017)

Hoolekogu koosoleku protokoll nr.2 (01.02.2018)

Hoolekogu koosoleku protokoll nr.3 (09.04.2018

Protokollide arhiiv

Tundide ajad

1. tund

8.25  -  9.10

2. tund

9.20  - 10.05

3. tund

10.15 - 11.00

4. tund

11.30 - 12.15

5. tund

12.25 - 13.10

6. tund

13.20 - 14.05

7. tund

14.15 - 15.00

8. tund

15.00 - 15.45

Koolivaheajad 2017/18 õa-l

 Sügisvaheaeg 21.-29.10.2017

 Jõuluvaheaeg 23.12.2016-07.01.2018

Talvevaheaeg 24.02-4.03.2018

 Kevadvaheaeg 21.04-1.05.2018

 Suvevaheaeg 12.06-31.08.2018

Trimestrite ajad 2017/18 õa-l

1. trimester 01.09-27.11.2017

2. trimester 28.11.2017-9.03.2018

3. trimester 10.03-11.06.2018 

 

Veebipõhised õppematerjalid

Muusika õppematerjalid

http://muusikaoppematerjale.weebly.com/

Pillipoed: