Info lapsevanemale

e-kooliga liitumiseks

 

Uudised

Uudiste arhiiv

2013/14 õa 2012/13 õa

2011/12 õa 2010/11 õa

2009 II pool ja 2010 I pool

2009 I pool

2008 I pool  2008 II pool

2007 I pool  2007 II pool

2006 I pool, 2006 II pool

2005 I pool, 2005 II pool

2004 I pool, 2004 II pool

Üldinfo 
Uudised 
Traditsioonid 
Õpetajad 
Õpilased 
Vilistlased 
Õppetöö 
Huvitegevus 
Projektitöö 
Puka Kunstikool 

Dokumentide vastuvõtt toimub Puka Keskkooli raamatukogus:

25. - 30.06.2015

05. - 28.08.2015

kella 8.30 - 12.30

 

Kooli astujal on vajalik esitada järgmised dokumendid:

1) lapsevanema avaldus;

2) klassitunnistus (X klassi astujatel põhikooli lõputunnistus);

3) sünnitunnistuse/passi koopia;

4) väljavõte õpilasraamatust;

5) terviseleht;

6) õpilaspileti pilt 3 x 4 cm ( gümnaasiumisse astujal 2 pilti).

 

Registreerimisel vajab kool kontaktandmeid õpilase vanemate (kasvatajate) kohta.

 

Tõnis Mark

Puka Keskkooli direktor

Puka Keskkooli lõpuaktused 2015 kevadel

Põhikooli ja gümnaasiumi lõpuaktus ning hõbelennu austamine toimus 19. juunil Puka Rahvamajas. Põhikooli lõpetas 10 õpilast, gümnaasiumi 1 õpilane.

Kiitusega lõpetas põhikooli Risto Johanson. Traditsiooni kohaselt oli ka hõbelennu austamine, sel aastal ei olnud kuldlendu. Pärast aktust mindi rongkäigus Puka Keskkooli juurde, kus anti üle lilled ja tehti koolipildid.

 

IMG_6614.jpg

IMG_6618.jpg

IMG_6622.jpg

9 .klass

9. klass vanematega

9. klass õpetajatega

IMG_6640.jpg

IMG_6648.jpg

IMG_6643.jpg

Kaimar Koslov (12.kl)

Kaimar klassijuhatajaga

Puka KK hõbelend

 

Vaata vee fotosid

Direktori vastuvõtt 4. juunil 2015 Puka Keskkoolis

Traditsiooni kohaselt toimus ka sellel kevadel direktori vastuvõtt parimatele õpilastele koos vanematega. Tunnustati heade õpitulemuste, aineolümpiaadidel esindamiste ja sportlike saavutuste eest. Tunnustust jagati ka õpilaste juhendajatele.

Tantsuline etteaste oli Elva noorte tantsukollektiivilt. Piduliku aktuse lõpus olid kõik palutud kohvilauda.

 

IMG_6270.jpg IMG_6273.jpg IMG_6277.jpg IMG_6282.jpg
IMG_6285.jpg IMG_6288.jpg IMG_6293.jpg IMG_6295.jpg
IMG_6299.jpg IMG_6301.jpg IMG_6303.jpg IMG_6306.jpg
IMG_6310.jpg IMG_6314.jpg IMG_6317.jpg IMG_6318.jpg
IMG_6321.jpg IMG_6322.jpg IMG_6325.jpg IMG_6328.jpg
IMG_6331.jpg IMG_6333.jpg IMG_6335.jpg IMG_6337.jpg
IMG_6338.jpg IMG_6341.jpg IMG_6343.jpg IMG_6345.jpg
IMG_6347.jpg IMG_6349.jpg IMG_6351.jpg IMG_6354.jpg
IMG_6356.jpg IMG_6357.jpg IMG_6360.jpg IMG_6366.jpg

 

Jalgratta eksamisõit

Jalgrattasõidu eksami sooritasid 4. klassi õpilased spetsiaalsel vigursõidu rajal. Eelnevalt harjutati, kuna eksamisõit tuli läbida vigadeta.

Enne seda olid õpilased läbinud ka teooria õppe ja teinud läbi liiklustestid.

Nüüd on õpilastel õigus sõita teedel ja tänavatel iseseisvalt. Õpilasi juhendas õpetaja Harri Irv.

 

IMG_6257.jpg IMG_6240.jpg IMG_6241.jpg IMG_6243.jpg
IMG_6245.jpg IMG_6254.jpg IMG_6263.jpg IMG_6265.jpg

 

Viimane koolipäev

Õppeaasta viimasel koolipäeval tunnustati õpilasi kiituskirjaga ja Puka vallavalitsus premeeris aineolümpiaadidel ning võistlustel edukalt esinenud õpilasi. Sõjalises õpetuses jagas tunnustust riigikaitseõpetaja Marko Tiirmaa. Viimast koolikella helistas õpetaja Mai Plaat, kellele jääb käesolev õppeaasta Puka Keskkoolis viimaseks.

 

IMG_6183.jpg IMG_6186.jpg IMG_6193.jpg IMG_6200.jpg
IMG_6207.jpg IMG_6212.jpg IMG_6214.jpg IMG_6215.jpg
IMG_6217.jpg IMG_6223.jpg IMG_6225.jpg IMG_6227.jpg

 

Fotokonkurss VIHM

Võistlusele on oodatud fotod ja videod, millel on kujutatud vihma ja sellega seotud ilmastikunähtusi, näiteks vikerkaart, äikest, rahet jne.

Igalt osalejalt on oodatud kuni 5 (viis) fotot. Võistlus toimub kolmes vanuserühmas. Võistlusfotode esitamise tähtaeg on 5. september.

 

Loe lisaks

Teleskoop 2015 käis külas

 

IMG_6181.jpg IMG_6182.jpg

28. mai õhtul toimus Puka Keskkoolis teleskoobivaatlus. Üritus algas kell 21.00 füüsikaklassis,

kell 22.00 mindi õue teleskoobivaatlust tegema.

Üritus oli põnev ja osavõtt rohkearvuline.

 

Loe lisaks

9. klassi viimase koolikella aktus

28. mail toimus Puka Keskkooli 9. klassi viimase koolikella aktus. Edasi tuleb eksamiperiood.  

Õpilased tänasid õpetajaid lillede ja meenega. Kogu koolipere soovis üheksandikele edu eksamiteks.

Viimast koolikella helistas Risto Johanson.

Õues toimus pildistamine, millele järgnes 8. klassi poolt ette valmistatud pidulaud.

 

IMG_6118.jpg IMG_6126.jpg IMG_6138.jpg IMG_6146.jpg

Vaata veel fotosid

Kaitseväe õppuste joonistusvõistlus
grete.jpg

Puka Keskkooli 3. klassi õpilane Grete Luukanen sai kaitseväe õppuste joonistusvõistlusel 1.-3. klasside arvestuses 2. koha.

 

Kaitsevägi korraldab igal aastal õppustel Kevadtorm joonistusvõistlusi, kuhu ootab osalema õppuse piirkonna koolide õpilasi. Traditsiooni jätkati ka tänavusel  suurõppusel Siil. Joonistusvahendite kasutamise osas võistlusel piiranguid polnud ja autoreil oli täielik valikuvabadus.

Kevadtormi joonistusvõistlust on korraldatud üheksa korda ja on igal aastal samal teemal "Eesti kaitsevägi õppustel".

Karula rahvuspargis õppepäeval

8. ja 9. klass käisid Karula rahvuspargis õppepäeval "Pinnavormidega tutvumine". Läbi rühmatööde ja töölehtede täitmise õpiti tundma erineva tekkega pinnavorme.Teadmisi lihviti umbes 4 km pikkusel retkel, kus tutvuti erinevate Karulale iseloomulike pinnavormidega.

 

SAM_2442.jpg SAM_2449.jpg SAM_2452.jpg

SAM_2454.jpg

SAM_2461.jpg SAM_2462.jpg SAM_2465.jpg SAM_2466.jpg
SAM_2479.jpg SAM_2487.jpg SAM_2488.jpg SAM_2491.jpg

 

Emadepäeva kontsert

Puka Keskkooli emadepäeva kontsert toimus 8. mail Puka Rahvamajas. Kontserti alustas tütarlastekoor lauluga "Sinu päev, ema".

Laulu- ja tantsulapsed esitasid palju toredaid etteasteid. 2. ja 3. klass esines näidendiga "Sööbik ja pisik". 4. klassil oli luulemäng "Esimene emale". Poisteansambel laullis "Konna kosjasid". Klaveripaladega esinesid Marge Anete Koort ja Kadi Prii.

Oli rahvatantsu kahe tantsurühma esituses kui ka loovtantsu.

 

Kontserdi lõpus lauldi ühiselt K.Kikerpuu laulu "Anna andeks". Seejärel kingiti emdele-vanaemadele lilli.

Tänati kontserdi ettevalmistajaid ja läbiviijaid. 

 

Volbipäeva üritused

30. mail pärast koolipäeva toimusid kooli pargis sportlikud tegevused kogu kooliperele. Kokku moodustati 10 võistkonda. Võistkondades olid õpilased eri klassidest, st nii suured kui väikesed.  Võistkonna kapteniks oli gümnaasiumi õpilane. Võistlusalasid oli viis:

 • teatejooks
 • saapavise
 • saunalinaga pallivise
 • discolf
 • vanasõnad

Lusti ja põnevust jagus mitmeks tunniks. Seejärel joodi teed ja söödi kringlit. Ürituse kordaminekule aitas kaasa ilus päiksepaisteline ilm.

Aitäh ürituse korraldajatele!

Aakre-Puka jooks

Valgamaa jooksusarja kuuluv Aakre-Puka jooks toimus 24. aprillil, mida peeti südamenädala raames.

IMG_5589.jpg IMG_5596.jpg IMG_5597.jpg IMG_5598.jpg IMG_5599.jpg
IMG_5601.jpg IMG_5605.jpg IMG_5608.jpg IMG_5609.jpg  

 

Puka Keskkooli 12. klassi viimase koolikella aktus

12. klassi õpilane Kaimar Koslov on ainus õpilane oma klassis. Viimase koolikella aktus on Puka kooli pikaajaline traditsioon. Kaimarit õnnitlesid koolikaaslased ja õpetajad. Kaimar omalt poolt pidas väikese kõne ja kinkis õpetajatele mälestuseks elupuud.

 

IMG_5548.jpg IMG_5550.jpg IMG_5552.jpg IMG_5553.jpg IMG_5559.jpg
IMG_5564.jpg IMG_5567.jpg IMG_5578.jpg IMG_5583.jpg  

 

Lugupeetud lastevanemad!

Sinu lapse koolis on lahtiste uste päevad 13.-15. aprillini.

Teil on võimalus külastada tunde ja vestelda õpetajatega.

                                                                         Kooli juhtkond

Tea Kirjastuse müük   

Puka KK uue maja 1. korrusel toimub 14. aprillil kella 11.00 - 13.00 Tea Kirjastuse müük.

Soodushindadega on müügil lasteraamatud, sõnaraamatud ja teatmeteosed.

IX Võrtsjärve Talimängud lastele

Võrtsjärve Talimängud lastele toimusid 27. veebruaril Põdrala valla Riidaja Põhikoolis. Nagu ikka osales ka seekord seitse Võrtsjärve-äärse valla koolide lapsi.

 • Mälumängus saavutati II koht korraldajate järel. Puka kooli võistkonda kuulusid Risto Johanson, Eliise Uibo, Kaur Kadaja, Taavi Eistre ja Isabel Possul. Õpilasi juhendas õpetaja Liidia Saarmann.
 • Tõukerattaga sõidus saavutati III koht. Võistkonda kuulusid Loreen Marii Pedajas, Romi Teorein, Rasmus Prii, Kalev Markus Koort, Eero Puiestee ja Kristin Laikask.
 • Lauatennises said võistkondliku III koha Sandra Kuus ja Henri Härm.
 • Tänavakorvpallis saavutati IV koht.
IMG_5449.jpg IMG_5450.jpg IMG_5460.jpg IMG_5464.jpg
IMG_5472.jpg IMG_5474.jpg IMG_5481.jpg IMG_5486.jpg
IMG_5490.jpg IMG_5492.jpg IMG_5500.jpg IMG_5509.jpg

 

Vabariigi aastapäeva tähistamine

Eesti Vabariigi 97.sünnipäeva tähistati Puka keskkoolis mitmete üritustega.

9. klass kutsus kogu koolipere väikesele mõtisklusele teemal "Eestlane ja tema elutants".

Pärast mõtiskelu said soovijad osaleda viktoriinis "50 tuntumat eestlast".

Vahetundide ajal oli kõigil võimalus kuulata II korruse koridoris eesti tuntumate lauljate repertuaari.

Algklassid said päeva jooksul lahendada Eesti-teemalisi ristsõnu. Viktoriini ja ristsõnade parimatele lahendajatele olid ka auhinnad.

 

IMG_5405.jpg IMG_5407.jpg IMG_5409.jpg IMG_5412.jpg
IMG_5414.jpg IMG_5415.jpg IMG_5417.jpg IMG_5418.jpg
IMG_5419.jpg IMG_5421.jpg IMG_5423.jpg IMG_5425.jpg
IMG_5428.jpg IMG_5431.jpg IMG_5432.jpg IMG_5438.jpg

 

Vastlapäeva tähistamine 17. veebruaril

Puka kooli vastlapäeva peeti Meegaste mäel, mis on juba traditsiooniliseks vastlaliu laskmise kohaks saanud.

Lund oli piisavalt ja vastlaliug sai sel aastal pikk. Üritust soosis ka ilus päikesepaisteline ilm.

 

IMG_5306.jpg IMG_5310.jpg IMG_5321.jpg IMG_5322.jpg
IMG_5326.jpg IMG_5330.jpg IMG_5333.jpg IMG_5334.jpg
IMG_5335.jpg IMG_5337.jpg IMG_5342.jpg  

Vastlapäev õpetajatele

Õpetajate vastlapäeva üritus algas Arula Emalättel käimisega. Külastati ka skultor Ferdi Sannamehe sünnitalu Madsal.

Üritus jätkus Lutsu talus lõbusa kelgusõidu ja maitsva vastlasöögiga.

 

IMG_5369.jpg IMG_5373.jpg IMG_5376.jpg IMG_5380.jpg
IMG_5381.jpg IMG_5383.jpg IMG_5396.jpg IMG_5400.jpg
Sõbrapäev Puka koolis

Sõbrapäeva puhul oli avatud kaartide meisterdamise töötuba. Kõik õpilased said seal teha enda sõpradele kauneid kaarte.

Valiti klassi kõige sõbralikum poiss ja kõige sõbralikum tüdruk.

Nendeks olid:

1. klassis Reinhold Toomsalu ja Kerir Rebane

2. klassis Ingebret Liigand ja German Ponder

3. klassis Gairy Toomsalu ja Sandor ©ulgin

4. klassis Kristin Laikask ja Ardo Petersmann

5. klassis Steve Vahi ja Eliise Uibo

6. klassis Andero Häelme ja Kadi Prii

7. klassis Taavi Eistre ja Sandra Kuus

8. klassis Kaspar Laikask ja Katrin Taur

9. klassis Risto Johanson ja Gerly Toomsalu

11. klassis Ariane Sarv ja Gerdo Jõesaar

IMG_5280.jpg IMG_5282.jpg IMG_5284.jpg IMG_5296.jpg
IMG_5297.jpg IMG_5299.jpg IMG_5300.jpg  
Tunnustatud koolibussijuht Rein Uint

Eesti Maanteemuuseumi konkursile "Märka koolibussijuhti" esitas Puka Keskkool enda koolibussijuhi Rein Uinti. Rein töötab bussijuhina alates 1993. aastast. Ta on äärmiselt töökas, tähelepanelik, täpne ja abivalmis. Tema igapäevane töö ja isiklik eeskuju on kaasa aidanud ohutule kooliteele.

Õppekäikudele sõitmiseks soovitakse alati, et bussijuhiks oleks Rein Uint. Õppekäikudel tuleb Rein alati õpetajate ja õpilastega kaasa matkama, loengutele jne, olles justkui abiõpetaja rollis. Ka lapsevanemate poolehoid on igati tuntav.

 

Reinul ei olnud võimalik osa võtta Eesti Maanteemuuseumis toimunud konkursi lõpuüritusest. Tunnustuse ja tänusõnad andis edasi Puka Keskkooli direktor Tõnis Mark.

 

IMG_5278.jpg IMG_5272.jpg IMG_5273.jpg IMG_5275.jpg IMG_5271.jpg

 

Valgamaa hariduskalender

Valgamaa haridusürituste kohta saab infot hariduskalendrist http://kalender.valgamaa.ee

 

Tänuavaldus Eesti Olümpiakomiteele ja A&T Spordile

Eesti Olümpiakomitee ja A&T  Sport eraldasid Valga maakonna koolidele 30 suusakomplekti (suusad, kinnitused, saapad ja suusakepid). Puka Keskkoolile jagus 8 suusakomplekti. Tänuväärne algatus Eesti Olümpiakomitee ja A&T Spordi poolt, et vähekindlustatud perede lapsed saavad nautida talverõõme ja neist kasvavad igati terved Eesti kodanikud. Maakonna spordijuht Rein Leppik toimetas suusakompletid kooli.

 

Täname südamest!
Puka kooli pere.

Puka Keskkooli juures alustab tööd eelkool (pdf fail)

eelkool_2015.jpg
 Puka Keskkooli jõulupidu ja jõulukontsert

6. - 12. klassi jõulukontsert toimus 19. detsembril kell 10.00 Puka koolimajas.

1. - 5. klassi jõulupidu toimus 17. detsembril kell 17.00 Puka kultuurimajas.

Teade

On võimalik teha annetusi neile, kes ise ennast aidata ei suuda.

8. klassi õpilased Birgith ja Isabel algatasid projekti "Kõikide laste jõulud".

Kogume toiduaineid ja riideid, võib olla ka rahaline abi.

 

17. detsembri õhtul oli Puka kultuurimaja saali kogunenud palju rahvast. 1. - 5.klasside õpilased olid kaua õppinud luuletusi, laule, näidendeid ja tantse, et neid jõulupeol ette kanda. Enne jõuluvana saabumist saigi saalis viibiv publik vaadata toredat eeskava. Laulude ja luuletuste vahel olid näidendid. 1. klass etendas kava "Päkapikulugu", 2. ja 3. klassil oli näidend "Läbitantsitud tallad" ning 4. ja 5. klassi õpilaste esituses sai näha "Lustakat jõululugu". Tantsuga esinesid loovtantsijad ja 1. - 4. klassi rahvatantsijad.

Kui saabus jõuluvana, jagus ka temale jõululuuletusi- ja laule. Kuigi jõuluvana oli tulnud sel aastal Etioopiast, olid tal kaasas suured kingikotid.

Aitäh klassijuhatajatele ja muusikaõpetajale jõulupeo ettevalmistamise ning läbiviimise eest!

 

IMG_5135.jpg IMG_5140.jpg IMG_5151.jpg IMG_5153.jpg IMG_5154.jpg

1. klass

2. klass

3. klass

4. klass

5. klass

 

Vaata veel 1.- 5. klassi jõulupeo pilte!

 

Jõulukontserdi pildid

IMG_5238.jpg

 

IMG_5168.jpg IMG_5171.jpg IMG_5174.jpg IMG_5176.jpg IMG_5178.jpg
IMG_5180.jpg IMG_5187.jpg IMG_5188.jpg

IMG_5191.jpg

IMG_5192.jpg

IMG_5193.jpg

IMG_5196.jpg

IMG_5230.jpg IMG_5231.jpg IMG_5232.jpg
IMG_5234.jpg IMG_5239.jpg IMG_5242.jpg IMG_5245.jpg IMG_5248.jpg

 

Ostuvaba päev Puka Keskkoolis

1. detsembril tähistas Puka koolipere ostuvaba päeva. Sellel päeval kutsutakse üles inimesi vähem tarbima ja analüüsima oma tarbimisharjumusi.

Selle päeva mõte ei ole selles, et inimesed loobuksid poes käimisest üheks päevaks, vaid et mõeldaks hoolega oma valikute üle ning tarbitakse keskkonnasäästlikult meie planeedi ressursse.

Päeva jooksul said õpilased osaleda ise valmistatud poekoti konkursil, jõulukaartide meisterdamise õpitoas, ülekoolilisel viktoriinil ning vaadata näitust taaskasutatud materjalidest valmistatud asjadest.

DSC_0047.jpg

DSC_0043.jpg

DSC_0049.jpg

DSC_0050.jpg

DSC_0051.jpg

DSC_0052.jpg

DSC_0054.jpg

DSC_0055.jpg

DSC_0060.jpg

DSC_0061.jpg

Tublimad taaskasutajad olid:

1. klassist Kairi Rebane ja Marinel Hints

4. klassist Rasmus Prii, Jaako Possul, Käti Püss, Greete Häelme, Romi Teorein ja Ardo Petersmann

8. klassist Birgith Pedajas

Tublid poekoti meisterdajad olid:
Keiri Rebane (1. klass), Ingebret Liigand (2. klass), Loreen Marii Pedajas (4. klasss), Rene Tomberg (4. klass), Annabel Hobolainen (4. klass), Herki Puiestee (5. klass), õpetajad Karin Kaja Liigandi ja Kaire Soer

Tublid viktoriinis osalejad olid:
I koht Greete Kõks (8. klass)

II koht Eliise Uibo (5. klass)

III koht Henri Härm (8. klass)

Kodanikunädal Puka Keskkoolis

Kodanikupäev on tähtpäev Eesti Vabariigis, mida tähistatakse igal 26. novembril ja mis on ellu kutsutud teadvustamaks kodanikustaatust.

Sel aastal kujunes kodanikupäev meie koolis aga kodanikunädalaks. Teisipäeval külastas kooli major Kalle Kõlli, kes pidas loengu teemal „Kodanikuks

olemine.“ Loeng lõppes väga huvitava diskussiooniga tegusast kodanikust ning Eesti kaitseväe hetkeseisust.

 

Kolmapäeval osales 9. klassi 4liikmeline võistkond kodanikupäevale pühendatud viktoriinis. Küsimusi esitati väga erinevatelt elualadelt.

Neljapäeval andsid 6. klassi õpilased kaks näidistundi. 1. tund oli algklassidele, kus 6ndikud andsid ülevaate teemadest, mida on ühiskonnaõpetuse

tundides käsitletud: tutvustati Eesti parlamendi tööd, ministreid, Eesti Vabariigi presidente jne. Tunni teises pooles valmis koos klassijuhatajatega plakat teemal „Miks me armastame Eestit?“ Seejärel jagati oma teadmisi juba 9. klassi õpilastega ning neile oli koostatudka üsna krõbe mälumäng.

 

Reede hommikul saabus kooli kindral Ants Laaneots, kesrääkis Eesti julgeolekust ja olukorrast Venemaal ning Ukrainas. Loeng oli väga sisutihe ja hariv. Pilt Ukrainas toimuvast sai tunduvalt selgemaks. Kodanikunädalale pandi punkt 9. klassi näidistunniga, kus õpilased kehastusid meie nelja tuntuma erakonna noorpoliitikuteks ning tutvustasid oma valimislubadusi eesseisvateks riigikogu valimisteks.

Oli tõeliselt tegusate kodanike nädal.

Õpetaja Merle Ermel

Isadepäeva tähistamine

14. novembril tähistati Puka Keskkoolis isadepäeva. Õpilased olid kutsutud koos isa või vanaisaga. Kõigepealt toimus pingeline mälumäng, kus 2. ja 3.koha väljaselgitamiseks tuli esitada hulk lisaküsimusi. Seejärel olid sportlikud tegevused kooli võimlas, millele järgnes ühislaulmine. Lõpetuseks toimus autasustamine.

IMG_4797.jpg IMG_4784.jpg IMG_4785.jpg IMG_4788.jpg
IMG_4789.jpg IMG_4791.jpg IMG_4792.jpg IMG_4795.jpg

 

Veel pilte isadepäeva tähistamisest

Mardi- ja kadripäeva tavade tutvustamine

6. novembril käisid Tammsaare muuseumi töötajad tutvustamas mardi- ja kadripäeva kombeid ning tavasid.

Toimusid mitmed huvitavad töötoad nii algklassidele, põhikoolile kui gümnaasiumi õpilastele.

IMG_4664.jpg IMG_4673.jpg IMG_4690.jpg IMG_4705.jpg
IMG_4710.jpg IMG_4717.jpg IMG_4723.jpg IMG_4726.jpg
IMG_4734.jpg IMG_4739.jpg IMG_4745.jpg IMG_4754.jpg
IMG_4757.jpg IMG_4769.jpg IMG_4779.jpg IMG_4781.jpg

 

Halloween koolis

31.oktoobril tähistasime koolis halloweeni. Päeva alustasime mänguga, mille nimetus inglise keeles on  Apple bobbing ja sama mängu teisendiga Hanging apples. Õunad oli vaja käsi kasutamata kätte saada kas veest või nöörilt. Ka õpetajad lõid kaasa ja nalja sai palju.

Paljud õpilased olid selga pannud kostüümid või lisanud mõne riietuseseme, mis halloweeni teemaga sobis. Päeva jooksul oli teistel õpilastel võimalus ära märkida kõige huvitavam riietus . Võtjaks tuli Jaako Possul 4.klassist ja parima detaili eest sai auhinna Sandra Kuus 7.klassist. Sandra oli oma põsele osanud teha haava, mis eemalt väga ehtne paistis.

8.klassi õpilased Cärolan Tiirmaa, Geidy Toomsalu ja Rene Tamm olid algklassidele ette valmistanud meisterdamise tunni, kus õpilased valmistasid oran¾ist papist ribakõrvitsaid, papptaldrikust kõrvitsanägusid,  tualettpaberi rullist nahkhiiri ja ülevärvitud klaaspurgist laternaid.  Meisterdamisel olid abiks veel Birgith Pedajas ja Eiki Puiestee.

Vanematele õpilastele toimus halloweeni teemaline viktoriin.  Võitis Katrin Taur (8.kl.), järgmised olid Henri Härm (8.kl.) ja Risto Johanson (9.kl.)

Inglise keele klassis sai päeva jooksul valmistada kõrvitsatest laternaid.  Kunstitundides joonistasid õpilased plakateid ja pilte. Kõik tööd seati II korrusele näitusele, et teisedki neid vaadata saaks.  Neljanda klassi õpilased olid juba varem teinud tööõpetuse tundides halloweeni teemalisi töid. Neid sai näha koridori akendel.

Ürituse korraldasid 8. klassi õpilased koos õpetaja Aime Soonvaldiga. Aitäh korraldajatele!

IMG_1092.jpg IMG_1105.jpg IMG_1106.jpg IMG_1110.jpg IMG_1113.jpg IMG_1114.jpg
IMG_1116.jpg IMG_1127.jpg IMG_1132.jpg IMG_1135.jpg IMG_1140.jpg IMG_1143.jpg
IMG_1145.jpg IMG_1166.jpg IMG_1187.jpg IMG_1212.jpg IMG_1216.jpg IMG_1217.jpg

IMG_1221.jpg

IMG_1223.jpg IMG_1242.jpg IMG_1250.jpg IMG_1253.jpg IMG_1278.jpg
IMG_1288.jpg IMG_1290.jpg IMG_1299.jpg IMG_1307.jpg IMG_1308.jpg IMG_1309.jpg
IMG_1311.jpg IMG_1318.jpg IMG_1320.jpg IMG_1328.jpg IMG_1329.jpg IMG_1331.jpg
IMG_1333.jpg IMG_1342.jpg IMG_1345.jpg IMG_1349.jpg IMG_1350.jpg IMG_1377.jpg

IMG_1378.jpg

IMG_1381.jpg        

 

Raamatukogupäevad "Kohtume raamatukogus"

20.-30. oktoobril toimunud raamatukogupäevade raames korraldati Puka Keskkoolis mitmeid üritusi.

Need aitasid kindlasti kaasa õpilaste lugemishuvi suurendamisele.

 

1. klass tutvus raamatukoguga ja raamatute laenutamisega. Etteloetud muinasjutu põhjal toimus ühine arutelu.

2. klassile loeti ette muinasjutt "Kaksteist kuud". Jutu põhjal täideti test ja iga laps joonistas pildi.

3. klassist valis iga õpilane endale raamatukogust lemmikraamatu ja tutvustas lühidalt selle sisu. Pärast joonistasid õpilased raamatu kohta pildi.

4. klassi õpilastele loeti katkendeid raamatutest "Karlsson katuselt", "Viplala" ja "Salaaed". Toimus ühine arutelu.

5. klass pidi valima ilukirjanduslikke ja populaarteaduslikke raamatuid. Toimus ka muinasjutu ettelugemine ja sisu arutelu.

 

IMG_4551.jpg IMG_4556.jpg IMG_4585.jpg IMG_4586.jpg

2. klass raamatukogus

3. klass joonistustega 2. klass joonistustega
IMG_4579.jpg IMG_4580.jpg IMG_4582.jpg IMG_4583.jpg

3. klassi joonistused enda lemmikraamatust

 

Valga maavanema Margus Lepiku pöördumine

Head õpilased, lapsevanemad ja õpetajad

Loe edasi

Folklooriansambli MEREMA kontsert

15. oktoobril käis hõimupäevade raames meie koolis Mordva folklooriansambel MEREMA, kes esitas nende kultuuri rahvatantse ja rahvalaule, mis olid väga huvitavad. Saime kaasa laulda ja kaasa tantsida. Nende laulud rääkisid muinasjuttudest, millest mõned olid kurvad, mõned rõõmsad. Üldiselt olid need õpetlikud. Ansambli liikmed olid väga huvitavad ja ilusad. Nad kandsid ilusaid rõivaid. Neil oli palju ehteid. Iga liikme seljas olev kostüüm esindas mingit Mordva sündmust või tava.

Kollektiivi põhieesmärgiks on tutvustada ja levitada mordvalaste (ersade ja mok¹ade) folkloori nii Mordva Vabariigis kui ka väljaspool seda. Kollektiiv tegeleb traditsiooniliste riituste ja tavade, samuti mitmehäälse laulutraditsiooni tutvustamise ja propageerimisega.

 

Ariane Sarv 11. klass

IMG_4488.jpg IMG_4489.jpg IMG_4505.jpg IMG_4514.jpg IMG_4522.jpg
Õpetajate päeva tähistamine

Aitäh, et olete õppimise muutnud rõõmuks! Selliste meeldivate sõnadega algas õpetajatele pühendatud päev Puka Keskkoolis. Ürituse ladusa korralduse eest seisis õpetaja Tiiu Venski koos õpilastega. Kooli koduleheküljel oli üleskutse vilistlastele ja lapsevanematele tulla õpetajate päeval klassi ette. Tänan neid, kes kutsele vastasid ja tunnid ette valmistasid.

Sel ajal ,kui õpilastele toimusid koolitunnid,veetsid õpetajad oma päeva samuti kooli vilistlase Evelin Punga nõuandeid kuulates. Järgnes hoolega ette valmistatud aktus.  Kohvikulaual ootasid tordid vallavalitsuselt ja kringlid-koogid oma maja töötajatelt.Pärastlõuna veetsid õpetajad ikka  ja jälle õppides. Seekord Hellenurme  veskis  Mae Jusket  kuulates.

Täname Teid kooli vilistlased  ja  lapsevanemad õpetajate päeva meeldejäävaks muutmise eest: Ingemar Liigand , Teiri Teder, Alari Suun, Hendrik Mekk, Cärol Tutk, Evelin Petter, Merlicande Lehtsaar, Inger Zimmer , Maiken Püss ja Rannus Prii.

IMG_4317.jpg IMG_4329.jpg IMG_4334.jpg IMG_4335.jpg
IMG_4341.jpg IMG_4347.jpg IMG_4353.jpg

IMG_4356.jpg

IMG_4357.jpg IMG_4359.jpg IMG_4361.jpg IMG_4362.jpg
IMG_4370.jpg IMG_4376.jpg IMG_4378.jpg IMG_4398.jpg

IMG_4411.jpg

IMG_4419.jpg

IMG_4422.jpg

IMG_4434.jpg
Mihklipäeva laat

Puka koolis toimus traditsiooniline mihklipäeva laat.

Terveks koolipäevaks jagus nii müümis- kui ostmisrõõmu.

 

IMG_4173.jpg IMG_4185.jpg IMG_4188.jpg IMG_4192.jpg

 

Aakre kooli ja Puka Keskkooli 6. klassi ühine õppekäik Otepää looduskeskusesse

Programmi läbiviija Margit Turb suutis õpilasi ja õpetajaid köita mitmel alal. Tutvustades Otepää loodusparki püsinäituse põhjal, näidates multimeediaprogrammi, läbi viies lõbusat teadmistekontrolli ja tutvustades bussiekskursioonil Otepää looduspargi huviväärtusi. Õpitu ja nähtu võttis kokku õuesõppemäng.

IMG_4095.jpg IMG_4098.jpg IMG_4099.jpg IMG_4102.jpg
IMG_4105.jpg IMG_4123.jpg IMG_4161.jpg IMG_4166.jpg
Seenenäitus koolimajas

Tänavu on metsas palju seeni. Puka kooli õpilased ja õpetajad tõid koolimajja näitusele enda korjatud seeni. Õpilased otsisid seeneraamatutest ja mujalt infot, et milliste seentega on tegemist. Kõigile seentele pandi juurde sildid ja õpiti tundma nii söögi- kui mürgiseeni. Eriti väljapaistev oli näitusel hiidmuna.

IMG_4077.jpg IMG_4078.jpg IMG_4079.jpg IMG_4081.jpg
IMG_4082.jpg IMG_4083.jpg IMG_4085.jpg IMG_4092.jpg

 

Reipalt koolipinki

Traditsiooniline üritus "Reipalt koolipinki" toimus Puka Keskkoolis 12.septembril. Loositi 10 võistkonda, igas 8-10 õpilast.

Kõik ülesanded lahendati meeskondlikult.

 • Esimesena oli viktoriin, kus oli küsimusi nii Puka valla kui Valgamaa kohta. Kasutada võis kõiki abivahendeid.
 • Seejärel meisterdati looduslikest materjalidest esemeid. Kõige enam oli pärgasid ja kimpusid.
 • Järgmisena toimus fotojaht, kus tuli üles leida 12 kohta Puka alevis ja pildistada seal enda võistkonda.
 • Lõppvõistluseks oli ämbri täitmine tiigiveega. Asja tegi huvitavaks see, et topsidel olid augud sees. Võitis meeskond, kes sai enda ämbri täis kõige kiiremini.

Päev oli sportlik ja jääb kõigile kindlasti kauaks meelde. Aitäh korraldajatele ja läbiviiatele!

 

IMG_3949.jpg IMG_3952.jpg IMG_3954.jpg IMG_3967.jpg
IMG_3970.jpg IMG_3972.jpg IMG_3974.jpg IMG_3983.jpg
IMG_3988.jpg IMG_3992.jpg IMG_4007.jpg IMG_4018.jpg
IMG_4025.jpg IMG_4051.jpg IMG_4052.jpg IMG_4063.jpg
IMG_4064.jpg IMG_4065.jpg    

 

Esimese koolipäeva aktus Puka Keskkoolis

Esimese koolipäeva aktus toimus 1. septembril kell 10.00 Väikesed ja suured, lillekimbud käes, kogunesid juba varakult koolimajja. Kõigil oli rõõmus meel. Seda toetas ka ilus päikesepaisteline ilm. Esimest kooliteed alustas 10 õpilast. Nende klassijuhataja on Eva Kosk.

Traditsiooni kohaselt loeti ette ja allkirjastati koolirahu leping ning süüdati põlema küünal. Aktusel andis Puka Keskkooli direktor 1. klassi minejatele kätte aabitsad. Ka vallavanem Heikki Kadaja pidas kõne ja ja jagas kingitusi. Lilli ja õnnitlusi oli nii lastevanematelt kui ka kooliperelt. Tööjuubeli puhul avaldati tunnustust Harri Irvele, Karin-Kaja Liigandile ja Tiiu Venskile. Esimene koolipäev jäädvustati ühispiltidega.

IMG_3905.jpg IMG_3909.jpg IMG_3857.jpg IMG_3896.jpg

1. klass

1. klass vanematega

   

Vaata veel fotosid! Fotod on veebiresolutsiooniga.

Kui on soov mõnda pilti printida, palun saada kiri evemaeorg@gmail.com ja palu saata originaalfail. Originaalfailid on väga suured.

1. klassi ühisfoto originaal (10,3 MB)

1.klassi ühisfoto koos vanematega originaal (9,7 MB)

Valga Maavalitsuse koostöömängud

Juhend ja plakat

plakat.jpg