Oluline

Nakkushaiguste leviku tõkestamise üldised põhimõtted 01. november Puka Kool


 • Haigusnähtude korral (palavik, köha, nõrkustunne jne) on kooli tulemine keelatud.
 • Jälgime igapäevaselt hügieeninõudeid: käte desinfitseerimine välisuksest sisenedes ning käte sage pesemine seebi ja veega, vahemaa hoidmine, aevastamisel suu katmine salvrätiku või varrukaga jne. Võimalusel hoiame kaaslastega otsesest kontaktist ja väldime kogunemisi tihedalt rühmadesse. Võimalusel viibime vahetundide ajal õues või kooli koridorides hajutatult.
 • Vahetundide ajal õhutab õpetaja klassiruumi. Igapäevane märgkoristus ja pindade desinfitseerimine toimub koolipäeva lõppedes.
 • Riskigruppi kuulujad, kes leiavad, et turvalist vahemaad on koolis raske hoida, on soovitav kasutada siseruumides kaitsemaski.
 • lapsevanemal / eestkostjal on õigus jätta haigusnähtudeta laps koju, kui ta peab seda kõrgenenud nakatumisohu korral lapse tervise seisukohalt vajalikuks (lapsevanem/ eestkostja teavitab klassijuhatajat kirjalikult õpilase kojujäämisest, kusjuures õpilasel on kohustus iseseisvalt täita selle perioodi õppeülesanded, mis edastatakse e-kooli vahendusel);
 • Lapse haigestumisest koolipäeva jooksul teavitab õpetaja koheselt juhtkonda (direktorit või huvijuhti) ning laps isoleeritakse klassikollektiivist.
 • Haigele lapsele on lapsevanem kohustatud esimesel võimalusel järele tulema.
 • Lapsevanem, kooli töötaja või Terviseamet teavitab koolijuhti, kui COVID-19 kahtlus on leidnud kinnitust.
 • Õpilased, kelle klassis on diagnoositud COVID-19 viirusekandja ning viirusekandjaga lähikontaktis olnud inimesed jäävad koju isolatsiooni vastavalt Terviseameti juhtnööridele. Ülejäänud koolitöötajad ja õpilased võivad jätkata oma tavapärast elu, kuid tuleb hoolikamalt jälgida tervist.
 • Kui õpetajal tuvastatakse COVID-19, siis temaga lähikontaktis olnud õpilased ja kooli töötajad jäävad kaheks nädalaks distantsõppele. Täpsemad tegutsemisjuhised edastab kool koostöös Terviseametiga. Perekonnaliikme haigestumise korral kehtestab reeglid Terviseamet.
 • Vajaduse tekkides läheb kool üle osalisele või täielikule distantsõppele kooskõlastades otsuse Terviseameti ja Otepää Vallavalitsusega.
 • Kooli ürituste, õppekäikude jms korraldamisel lähtutakse hetkel vabariigis või vallas kehtivatest nõuetest ja korraldustest.
 • Nakkushaiguste leviku perioodil sisenevad koolimajja ainult õpilased, kooli töötajad ja kooli teenindavad isikud; lapsevanemad ja külalised sisenevad koolimajja ainult äärmisel vajadusel või eelneval kokkuleppel klassijuhataja või juhtkonnaga.
 • Muutustest õppetöös antakse teada e-kooli ja/või kooli kodulehe kaudu.

Distantsõppe ajal õppetöö korraldamise põhimõtted

 • Õppeülesanded ja info vahendatakse e-kooli kaudu.
 • Õppeülesanded pannakse üles iga päeva kohta vastavalt tunniplaanile.
 • Õppeülesannete täitmiseks antakse mõistlik aeg, arvestades õpilaste võimalusi Interneti ja koduste digivahendite kasutamiseks.
 • Õpetajal on õigus kokkuleppel õpilaste ja vanematega kasutada õppematerjalide ja selgituste vahendamiseks sobivaid Interneti keskkondi: e-mail, Facebooki kinnine grupp, vms.
 • Õpetaja on õpilaste jaoks kättesaadav meilitsi, telefonitsi vm kokkulepitud kanali kaudu vastavalt oma tunniplaanile terve tööpäeva jooksul (kell 8.30-15.00).
 • Videotunni läbiviimisest annab õpetaja õpilastele ja vajadusel ka vanematele teada vähemalt 1 tööpäev enne tunni toimumist.

Haridusvaldkonda puudutavates küsimustes saab pöörduda ministeeriumi infotelefonidele 5690 0353 ja 5690 0340 ning e-postile info@hm.ee. Kõik varem saadetud soovitused ja juhendid leiate kodulehelt www.hm.ee/koroona.

Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustajad annavad nõu, kuidas kiirelt muutuvas olukorras lapsi õppetöös toetada, telefonil 7350 750.

Kõige ajakohasem info COVID-19 haiguse kohta Terviseameti kodulehelt ja valitsusveebis kriis.ee.

Kõigi koroonaviiruse leviku ja selle ennetamise meetmetega seotud küsimustega saab pöörduda infoliinil 1247.

 • Haigusnähtude korral (palavik, köha, nõrkustunne jne) on kooli tulemine keelatud.
 • Jälgime igapäevaselt hügieeninõudeid: käte desinfitseerimine välisuksest sisenedes ning käte sage pesemine seebi ja veega, vahemaa hoidmine, aevastamisel suu katmine salvrätiku või varrukaga jne. Võimalusel hoiame kaaslastega otsesest kontaktist ja väldime kogunemisi tihedalt rühmadesse. Võimalusel viibime vahetundide ajal õues või kooli koridorides hajutatult.
 • Vahetundide ajal õhutab õpetaja klassiruumi. Igapäevane märgkoristus ja pindade desinfitseerimine toimub koolipäeva lõppedes.
 • Riskigruppi kuulujad, kes leiavad, et turvalist vahemaad on koolis raske hoida, on soovitav kasutada siseruumides kaitsemaski.
 • lapsevanemal / eestkostjal on õigus jätta haigusnähtudeta laps koju, kui ta peab seda kõrgenenud nakatumisohu korral lapse tervise seisukohalt vajalikuks (lapsevanem/ eestkostja teavitab klassijuhatajat kirjalikult õpilase kojujäämisest, kusjuures õpilasel on kohustus iseseisvalt täita selle perioodi õppeülesanded, mis edastatakse e-kooli vahendusel);
 • Lapse haigestumisest koolipäeva jooksul teavitab õpetaja koheselt juhtkonda (direktorit või huvijuhti) ning laps isoleeritakse klassikollektiivist.
 • Haigele lapsele on lapsevanem kohustatud esimesel võimalusel järele tulema.
 • Lapsevanem, kooli töötaja või Terviseamet teavitab koolijuhti, kui COVID-19 kahtlus on leidnud kinnitust.
 • Õpilased, kelle klassis on diagnoositud COVID-19 viirusekandja ning viirusekandjaga lähikontaktis olnud inimesed jäävad koju isolatsiooni vastavalt Terviseameti juhtnööridele. Ülejäänud koolitöötajad ja õpilased võivad jätkata oma tavapärast elu, kuid tuleb hoolikamalt jälgida tervist.
 • Kui õpetajal tuvastatakse COVID-19, siis temaga lähikontaktis olnud õpilased ja kooli töötajad jäävad kaheks nädalaks distantsõppele. Täpsemad tegutsemisjuhised edastab kool koostöös Terviseametiga. Perekonnaliikme haigestumise korral kehtestab reeglid Terviseamet.
 • Vajaduse tekkides läheb kool üle osalisele või täielikule distantsõppele kooskõlastades otsuse Terviseameti ja Otepää Vallavalitsusega.
 • Kooli ürituste, õppekäikude jms korraldamisel lähtutakse hetkel vabariigis või vallas kehtivatest nõuetest ja korraldustest.
 • Nakkushaiguste leviku perioodil sisenevad koolimajja ainult õpilased, kooli töötajad ja kooli teenindavad isikud; lapsevanemad ja külalised sisenevad koolimajja ainult äärmisel vajadusel või eelneval kokkuleppel klassijuhataja või juhtkonnaga.
 • Muutustest õppetöös antakse teada e-kooli ja/või kooli kodulehe kaudu.

Distantsõppe ajal õppetöö korraldamise põhimõtted

 • Õppeülesanded ja info vahendatakse e-kooli kaudu.
 • Õppeülesanded pannakse üles iga päeva kohta vastavalt tunniplaanile.
 • Õppeülesannete täitmiseks antakse mõistlik aeg, arvestades õpilaste võimalusi Interneti ja koduste digivahendite kasutamiseks.
 • Õpetajal on õigus kokkuleppel õpilaste ja vanematega kasutada õppematerjalide ja selgituste vahendamiseks sobivaid Interneti keskkondi: e-mail, Facebooki kinnine grupp, vms.
 • Õpetaja on õpilaste jaoks kättesaadav meilitsi, telefonitsi vm kokkulepitud kanali kaudu vastavalt oma tunniplaanile terve tööpäeva jooksul (kell 8.30-15.00).
 • Videotunni läbiviimisest annab õpetaja õpilastele ja vajadusel ka vanematele teada vähemalt 1 tööpäev enne tunni toimumist.

Haridusvaldkonda puudutavates küsimustes saab pöörduda ministeeriumi infotelefonidele 5690 0353 ja 5690 0340 ning e-postile info@hm.ee. Kõik varem saadetud soovitused ja juhendid leiate kodulehelt www.hm.ee/koroona.

Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustajad annavad nõu, kuidas kiirelt muutuvas olukorras lapsi õppetöös toetada, telefonil 7350 750.

Kõige ajakohasem info COVID-19 haiguse kohta Terviseameti kodulehelt ja valitsusveebis kriis.ee.

Kõigi koroonaviiruse leviku ja selle ennetamise meetmetega seotud küsimustega saab pöörduda infoliinil 1247.