Oluline

Nakkushaiguste leviku tõkestamise üldised põhimõtted koos skeemiga 01. november Puka Kool


 • Haigusnähtude korral (palavik, köha, nõrkustunne jne) on kooli tulemine keelatud.
 • Jälgime igapäevaselt hügieeninõudeid: käte desinfitseerimine välisuksest sisenedes ning käte sage pesemine seebi ja veega, vahemaa hoidmine, aevastamisel suu katmine salvrätiku või varrukaga jne. Võimalusel hoiame kaaslastega otsesest kontaktist ja väldime kogunemisi tihedalt rühmadesse. Võimalusel viibime vahetundide ajal õues või kooli koridorides hajutatult.
 • Vahetundide ajal õhutab õpetaja klassiruumi. Igapäevane märgkoristus ja pindade desinfitseerimine toimub koolipäeva lõppedes.
 • Riskigruppi kuulujad, kes leiavad, et turvalist vahemaad on koolis raske hoida, on soovitav kasutada siseruumides kaitsemaski.
 • Lapse haigestumisest koolipäeva jooksul teavitab õpetaja koheselt juhtkonda (direktorit või huvijuhti) ning laps isoleeritakse klassikollektiivist.
 • Haigele lapsele on lapsevanem kohustatud esimesel võimalusel järele tulema või andma loa lapse kiirtestimiseks koolis.
 • Lapsevanem, kooli töötaja või Terviseamet teavitab koolijuhti, kui COVID-19 kahtlus on leidnud kinnitust.
 • Kooli ürituste, õppekäikude jms korraldamisel lähtutakse hetkel vabariigis või vallas kehtivatest nõuetest ja korraldustest.
 • Nakkushaiguste leviku perioodil sisenevad koolimajja ainult õpilased, kooli töötajad ja kooli teenindavad isikud; lapsevanemad ja külalised sisenevad koolimajja ainult äärmisel vajadusel või eelneval kokkuleppel klassijuhataja või juhtkonnaga.
 • Muutustest õppetöös antakse teada e-kooli ja/või kooli kodulehe kaudu.

Lähikontaktsete testimine ja lihtsustatud karantiin

 • Kui lähikontakt COVID-19 viiruse kandjaga toimus lasteaias või koolis, ei pea haigustunnusteta lasteaialapsed, kuni 12-aastased õpilased ja täielikult vaktsineeritud inimesed jääma karantiini ega end ka testima.
 • Täielikult vaktsineerimata 12–18aastastele õpilastele kehtib haridusasutuses saadud lähikontakti korral lihtsustatud karantiini kord:
 • Esimesel võimalusel tuleb teha kiirtest lapsevanema nõusolekul.

- Kui kiirtesti tulemus on negatiivne ja haigustunnused puuduvad, tohib jätkata koolis kontaktõppes. 10 päeva jooksul pärast lähikontaktsuse tuvastamist ei tohi osa võtta muudest  tegevustest nagu huviharidus, rühmaviisiline sportimine jm.

- Kui kiirtest on positiivne, tuleb jääda karantiini.

 • Mitte varem kui 72 tundi pärast kiirtesti tuleb teha PCR-test. PCR-testimiseks kutsutakse kohale Otepää Tervisekeskuse testimisbrigaad.

- Kui PCR-testi tulemus on negatiivne, tohib jätkata kontaktõppes.

- Kui test osutub positiivseks, tuleb kohe jääda karantiini. Kui vanem või eestkostja või õpilane ise ei anna luba õpilase testimiseks, peab õpilane jääma tavapärases korras karantiini, sest puudub võimalus teha kindlaks tema nakkusohutus. Karantiini ajal ei ole koolil kohustust teda õppetöösse kaasata.

 • Kui täielikult vaktsineerimata 12–18 aastane õpilane saab lähikontaktseks väljaspool kooli, peab ta vanusest sõltumata jääma eneseisolatsiooni tavapärases korras.

Kust leida infot?

 • Kõige värskem info haridusvaldkonna reeglitest ja piirangutest: hm.ee/koroona
 • Küsimuste korral: info@hm.ee või telefonidel 5690 0353 ja 5690 0340.
 • Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustajad: distantsope@harno.ee
 • Rajaleidja veebis vastab tööpäeviti kell 10–14 veebipsühholoog
 • Lasteabi telefonile 116111 võivad helistada igas vanuses lapsed ja noored ning see töötab ööpäevaringselt. Lasteabi pakub ka võimalust suhelda veebichati vahendusel.
 • Vaktsineerimise korraldus: riigiinfo telefonilt 1247
 • Värskeim info vaktsineerimise kohta: vaktsineeri.ee
 • Korduma kippuvad küsimused: kkk.kriis.ee
 • Terviseamet.ee
 • Koolipsühholoogide nõuandeliin: eesti keeles 1226 (E–R 16–20), vene keeles 1227 (T 16–20)
 • Perearsti nõuandeliin 1220
 • Haridusteemalistes õigusküsimustes saab pöörduda: oigus.kriis@hm.ee
 • Haigusnähtude korral (palavik, köha, nõrkustunne jne) on kooli tulemine keelatud.
 • Jälgime igapäevaselt hügieeninõudeid: käte desinfitseerimine välisuksest sisenedes ning käte sage pesemine seebi ja veega, vahemaa hoidmine, aevastamisel suu katmine salvrätiku või varrukaga jne. Võimalusel hoiame kaaslastega otsesest kontaktist ja väldime kogunemisi tihedalt rühmadesse. Võimalusel viibime vahetundide ajal õues või kooli koridorides hajutatult.
 • Vahetundide ajal õhutab õpetaja klassiruumi. Igapäevane märgkoristus ja pindade desinfitseerimine toimub koolipäeva lõppedes.
 • Riskigruppi kuulujad, kes leiavad, et turvalist vahemaad on koolis raske hoida, on soovitav kasutada siseruumides kaitsemaski.
 • Lapse haigestumisest koolipäeva jooksul teavitab õpetaja koheselt juhtkonda (direktorit või huvijuhti) ning laps isoleeritakse klassikollektiivist.
 • Haigele lapsele on lapsevanem kohustatud esimesel võimalusel järele tulema või andma loa lapse kiirtestimiseks koolis.
 • Lapsevanem, kooli töötaja või Terviseamet teavitab koolijuhti, kui COVID-19 kahtlus on leidnud kinnitust.
 • Kooli ürituste, õppekäikude jms korraldamisel lähtutakse hetkel vabariigis või vallas kehtivatest nõuetest ja korraldustest.
 • Nakkushaiguste leviku perioodil sisenevad koolimajja ainult õpilased, kooli töötajad ja kooli teenindavad isikud; lapsevanemad ja külalised sisenevad koolimajja ainult äärmisel vajadusel või eelneval kokkuleppel klassijuhataja või juhtkonnaga.
 • Muutustest õppetöös antakse teada e-kooli ja/või kooli kodulehe kaudu.

Lähikontaktsete testimine ja lihtsustatud karantiin

 • Kui lähikontakt COVID-19 viiruse kandjaga toimus lasteaias või koolis, ei pea haigustunnusteta lasteaialapsed, kuni 12-aastased õpilased ja täielikult vaktsineeritud inimesed jääma karantiini ega end ka testima.
 • Täielikult vaktsineerimata 12–18aastastele õpilastele kehtib haridusasutuses saadud lähikontakti korral lihtsustatud karantiini kord:
 • Esimesel võimalusel tuleb teha kiirtest lapsevanema nõusolekul.

- Kui kiirtesti tulemus on negatiivne ja haigustunnused puuduvad, tohib jätkata koolis kontaktõppes. 10 päeva jooksul pärast lähikontaktsuse tuvastamist ei tohi osa võtta muudest  tegevustest nagu huviharidus, rühmaviisiline sportimine jm.

- Kui kiirtest on positiivne, tuleb jääda karantiini.

 • Mitte varem kui 72 tundi pärast kiirtesti tuleb teha PCR-test. PCR-testimiseks kutsutakse kohale Otepää Tervisekeskuse testimisbrigaad.

- Kui PCR-testi tulemus on negatiivne, tohib jätkata kontaktõppes.

- Kui test osutub positiivseks, tuleb kohe jääda karantiini. Kui vanem või eestkostja või õpilane ise ei anna luba õpilase testimiseks, peab õpilane jääma tavapärases korras karantiini, sest puudub võimalus teha kindlaks tema nakkusohutus. Karantiini ajal ei ole koolil kohustust teda õppetöösse kaasata.

 • Kui täielikult vaktsineerimata 12–18 aastane õpilane saab lähikontaktseks väljaspool kooli, peab ta vanusest sõltumata jääma eneseisolatsiooni tavapärases korras.

Kust leida infot?

 • Kõige värskem info haridusvaldkonna reeglitest ja piirangutest: hm.ee/koroona
 • Küsimuste korral: info@hm.ee või telefonidel 5690 0353 ja 5690 0340.
 • Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustajad: distantsope@harno.ee
 • Rajaleidja veebis vastab tööpäeviti kell 10–14 veebipsühholoog
 • Lasteabi telefonile 116111 võivad helistada igas vanuses lapsed ja noored ning see töötab ööpäevaringselt. Lasteabi pakub ka võimalust suhelda veebichati vahendusel.
 • Vaktsineerimise korraldus: riigiinfo telefonilt 1247
 • Värskeim info vaktsineerimise kohta: vaktsineeri.ee
 • Korduma kippuvad küsimused: kkk.kriis.ee
 • Terviseamet.ee
 • Koolipsühholoogide nõuandeliin: eesti keeles 1226 (E–R 16–20), vene keeles 1227 (T 16–20)
 • Perearsti nõuandeliin 1220
 • Haridusteemalistes õigusküsimustes saab pöörduda: oigus.kriis@hm.ee