Uudised

Puka Kooli jõusaal on avatud alates 11. jaanuarist 11. jaanuar Puka Kool

• Esmaspäeval ja kolmapäeval kell 18-20
• Reedel kell 18-21
Pilet 2 EUR, Puka Kooli õpilased tasuta. Osaluse registreerimine ja tasumine kohapeal sularahas.


Lähtume EV valitsuse korraldusest:

Alates 11. jaanuarist on siseruumides sportimine, treenimine, noorsootöö, huviharidus ja -tegevus, täienduskoolitus ja täiendõpe lubatud, kui on täidetud järgmised tingimused:

  • rühma suurus kuni 11 inimest, sealhulgas treener või juhendaja ning peab olema tagatud, et ei puututa kokku teiste rühmadega;
  • ruumi täituvus võib olla kuni 50%;
  • tuleb kanda maski, välja arvatud juhul, kui see pole töö või tegevuse iseloomu tõttu võimalik. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
  • ühiskasutatavad esemed tuleb desinfitseerida pärast igakordset kasutamist;
  • tegevuse korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

 

TULE TRENNI TERVENA!!

Lähtume EV valitsuse korraldusest:

Alates 11. jaanuarist on siseruumides sportimine, treenimine, noorsootöö, huviharidus ja -tegevus, täienduskoolitus ja täiendõpe lubatud, kui on täidetud järgmised tingimused:

  • rühma suurus kuni 11 inimest, sealhulgas treener või juhendaja ning peab olema tagatud, et ei puututa kokku teiste rühmadega;
  • ruumi täituvus võib olla kuni 50%;
  • tuleb kanda maski, välja arvatud juhul, kui see pole töö või tegevuse iseloomu tõttu võimalik. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
  • ühiskasutatavad esemed tuleb desinfitseerida pärast igakordset kasutamist;
  • tegevuse korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

 

TULE TRENNI TERVENA!!