Projektid

Nordplus Junior

Nordplus Junior projekt „The significant role of fish in our lives“


Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Rootsi kõrgharidusnõukogu on heaks kiitnud  Puka Kooli, Läti Vabariigi Riebeni Gümnaasiumi ning Dravnieku Põhikooli Nordplus Junior  projekti „The significant role of fish in our lives“.

Projekti eesmärk on parandada õpilaste teadmisi  kohalikes vetes elavatest kaladest, mõista loodusvarade tähtsust igapäevaelus. Projekt hõlmab huvitavat õppeprotsessi, mitmekülgseid kooliväliseid tegevusi ja praktilisi temaatilisi õppetunde, loomingulisi võistlusi ja haridusreise.

Lisainfo

Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Rootsi kõrgharidusnõukogu on heaks kiitnud  Puka Kooli, Läti Vabariigi Riebeni Gümnaasiumi ning Dravnieku Põhikooli Nordplus Junior  projekti „The significant role of fish in our lives“.

Projekti eesmärk on parandada õpilaste teadmisi  kohalikes vetes elavatest kaladest, mõista loodusvarade tähtsust igapäevaelus. Projekt hõlmab huvitavat õppeprotsessi, mitmekülgseid kooliväliseid tegevusi ja praktilisi temaatilisi õppetunde, loomingulisi võistlusi ja haridusreise.

Lisainfo