Meie koolist

Õpilasesindus


Kooli õpilastest moodustuval õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas seaduste ja seaduse alusel antud õigusaktidega, õpilaselu küsimusi. Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires, lähtudes oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.

Õpilasesinduse juht

Rasmus Prii 9. klass

Õpilaste esindaja kooli hoolekogus

Elin Hainsalu 6. klass

Õpilasesinduse sekretär

Romi Teorein 9. klass

Õpilasesinduse liikmed ja klassivanemad

Klass Õpilasesinduse liikmed Klassivanem
4. klass

Andreas Jerjomin

Elina Puiestee

Mirtel Kuus
5. klass

Liisbeth Teder

Romet Possul

Kirsika Taur
6. klass

Elin Hainsalu

Jasper Petter

Elin Hainsalu
7. klass

Ingebret Liigand

Stenver Vahi

Kelly Tamm
8. klass

Geteri Objartel

Karl Kattel

Grete Luukanen
9. klass

Romi Teorein

Rasmus Prii

Greete Häelme

 

Kooli õpilastest moodustuval õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas seaduste ja seaduse alusel antud õigusaktidega, õpilaselu küsimusi. Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires, lähtudes oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.

Õpilasesinduse juht

Rasmus Prii 9. klass

Õpilaste esindaja kooli hoolekogus

Elin Hainsalu 6. klass

Õpilasesinduse sekretär

Romi Teorein 9. klass

Õpilasesinduse liikmed ja klassivanemad

 

Klass Õpilasesinduse liikmed Klassivanem
4. klass

Andreas Jerjomin

Elina Puiestee

Mirtel Kuus
5. klass

Liisbeth Teder

Romet Possul

Kirsika Taur
6. klass

Elin Hainsalu

Jasper Petter

Elin Hainsalu
7. klass

Ingebret Liigand

Stenver Vahi

Kelly Tamm
8. klass

Geteri Objartel

Karl Kattel

Grete Luukanen
9. klass

Romi Teorein

Rasmus Prii

Greete Häelme