Meie koolist

Õppenõukogu


Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on kooli õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgistamine, kooli toimimise ning edukuse analüüsimine ja hindamine ning ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks. Õppenõukogu ülesanded ja töökorra kehtestab haridus- ja teadusminister.

Õppenõukogu protokollid 2022/23 õa-l:

Õppenõukogu protokollid 2021/22 õa-l:

Õppenõukogu protokollid 2020/21 õa-l:

Õppenõukogu protokollid 2019/20 õa-l:

Õppenõukogu protokollid 2018/19 õa-l:

Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on kooli õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgistamine, kooli toimimise ning edukuse analüüsimine ja hindamine ning ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks. Õppenõukogu ülesanded ja töökorra kehtestab haridus- ja teadusminister.

Õppenõukogu protokollid 2022/23 õa-l:

Õppenõukogu protokollid 2021/22 õa-l:

Õppenõukogu protokollid 2020/21 õa-l:

Õppenõukogu protokollid 2019/20 õa-l:

Õppenõukogu protokollid 2018/19 õa-l: