Õppetöö

Õppetöö korraldus


Õppetunnid algavad kell 8.25 ja toimuvad tunniplaani alusel. Vahetunni pikkus on 10 minutit, söögivahetund 30 minutit.

1.-6. klassi õpilasel on võimalus osaleda pikapäevarühma töös. Huviringide tegevus algab üldjuhul pärast õppetunde. Õpiabitunnid, järelevastamine või õpetaja poolt määratud koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega toimub pärast õppetunde aineõpetaja poolt määratud või aineõpetajaga kokkulepitud ajal. Õppekava toetavad tegevused väljaspool kooli, nagu õppekäigud, võistlused ja olümpiaadid, kooskõlastatakse juhtkonnaga.

Õppetundide ajad:

 • eeltund kell 7.40-8.25 (vajadusel)
 • 1.tund 8.25 - 9.10
 • 2.tund 9.20 -10.05
 • 3.tund 10.15 -11.00
 • söögivahetund
 • 4.tund 11.30-12.15
 • 5.tund 12.25-13.10
 • 6.tund 13.20-14.05
 • 7.tund 14.15-15.00

Koolivaheajad:

 •  I vaheaeg 21. oktoober kuni 27. oktoober 2019. a;
 •  II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;
 •  III vaheaeg 24. veebruar kuni 1. märts 2020. a;
 •  IV vaheaeg 20. aprill kuni 26. aprill 2020. a;
 •  V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 10. juuni kuni 31. august 2020. a.

Trimestrite ajad:

 • 1. trimester 01. september - 25. november 2019
 • 2. trimester 26. november 2019 - 06. märts 2020
 • 3. trimester 07. märts - 05. juuni 2020

Pärast õppetundide lõppu toimuvad:

 • huviringid vastavalt huviringide tunniplaanile
 • järelevastamised
 • pikapäevarühmad
 • arenguvestlused
 • töökoosolekud
 • konsultatsioonid
 • klassi- ja kooliüritused vastavalt õppetöövälise tegevuse kavale

Õppetunnid algavad kell 8.25 ja toimuvad tunniplaani alusel. Vahetunni pikkus on 10 minutit, söögivahetund 30 minutit.

1.-6. klassi õpilasel on võimalus osaleda pikapäevarühma töös. Huviringide tegevus algab üldjuhul pärast õppetunde. Õpiabitunnid, järelevastamine või õpetaja poolt määratud koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega toimub pärast õppetunde aineõpetaja poolt määratud või aineõpetajaga kokkulepitud ajal. Õppekava toetavad tegevused väljaspool kooli, nagu õppekäigud, võistlused ja olümpiaadid, kooskõlastatakse juhtkonnaga.

Õppetundide ajad:

 • eeltund kell 7.40-8.25 (vajadusel)
 • 1.tund 8.25 - 9.10
 • 2.tund 9.20 -10.05
 • 3.tund 10.15 -11.00
 • söögivahetund
 • 4.tund 11.30-12.15
 • 5.tund 12.25-13.10
 • 6.tund 13.20-14.05
 • 7.tund 14.15-15.00

Koolivaheajad:

 •  I vaheaeg 21. oktoober kuni 27. oktoober 2019. a;
 •  II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;
 •  III vaheaeg 24. veebruar kuni 1. märts 2020. a;
 •  IV vaheaeg 20. aprill kuni 26. aprill 2020. a;
 •  V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 10. juuni kuni 31. august 2020. a.

Trimestrite ajad:

 • 1. trimester 01. september - 25. november 2019
 • 2. trimester 26. november 2019 - 06. märts 2020
 • 3. trimester 07. märts - 05. juuni 2020

Pärast õppetundide lõppu toimuvad:

 • huviringid vastavalt huviringide tunniplaanile
 • järelevastamised
 • pikapäevarühmad
 • arenguvestlused
 • töökoosolekud
 • konsultatsioonid
 • klassi- ja kooliüritused vastavalt õppetöövälise tegevuse kavale