Uudised

Veeohutuse koolitus 16. mai Puka Kool

14. mail tegi Otepää päästekomando Puka Kooli 1. ja 2.klassi õpilastele koolituse „Veeohutus I klassile“.


Koolituse eesmärk oli mänguliste ja praktiliste tegevuste kaudu anda lastele põhjalikud ja eakohased teadmised veega seotud ohtudest ja käitumisest ohu korral. Koolituse läbiviimisel arutlesime koos  erinevate teemakaartide põhjal, kus oli kujutatud erinevaid ohusituatsioone, mis võivad ette tulla veekogu ääres. Pilte vaadates tekkis lastel selgem arusaam ohtlikust ning ohutust käitumisest.

Lapsed said selga proovida päästeveste ning nägime, kuidas kasutada päästerõngast.

Õpetaja Jane Everst

Koolituse eesmärk oli mänguliste ja praktiliste tegevuste kaudu anda lastele põhjalikud ja eakohased teadmised veega seotud ohtudest ja käitumisest ohu korral. Koolituse läbiviimisel arutlesime koos  erinevate teemakaartide põhjal, kus oli kujutatud erinevaid ohusituatsioone, mis võivad ette tulla veekogu ääres. Pilte vaadates tekkis lastel selgem arusaam ohtlikust ning ohutust käitumisest.

Lapsed said selga proovida päästeveste ning nägime, kuidas kasutada päästerõngast.

Õpetaja Jane Everst