Meie koolist

Kooli ajalugu


1993.a. leidis Puka Keskkooli ajalooõpetaja Tõnu-Andrus Tannberg Eesti Ajalooarhiivis dokumendid, mis tõendavad kooli olemasolu Pukas 1768.a.

Seega tähistame 2019. aastal Puka kooli 251. aastapäeva.

1810 - kolmel Puka mõisal on ühine koolimaja.

1875 - valmib koolihoone, mis 20. sajandi keskel on kasutusel internaadina.

1924 - algkool muudetakse 6-klassiliseks

1939 - avatakse uus koolihoone, praegune nn vana maja

1954 - Pukast saab keskkool

1958 - lõpetab 1. lend

1964 - keskkool muudetakse 8-klassiliseks kooliks

1980 - valmib nn uus maja

1981 - taasavatakse keskkool

1984 - lõpetab 8. lend

1995 - ilmub kooli ajalehe Puka Tuuled esimene number

1998 - 230. aastapäevaks ilmub kooli esimene almanahh

2003 - 235. aastapäevaks kingivad vilistlased koolile lipu ja ilmub esimene mälestusteraamat

2004 - alustab Puka kunstikool Esti Kittuse juhatusel

2008 - mälestuskivi õpetaja Elise Saarele

2013 - 245. aastapäeval avatakse kooli juures pink kauaaegsetele õpetajatele

2018 - avatakse kooli muuseumituba, 250. aastapäevaks ilmub mälestusteraamat-almanahh

2019 - lõpetab Puka keskkooli viimane 43. lend

1.08.2019 - keskkool muudetakse põhikooliks, Puka Keskkool nimetatakse ümber Puka Kooliks

 

1993.a. leidis Puka Keskkooli ajalooõpetaja Tõnu-Andrus Tannberg Eesti Ajalooarhiivis dokumendid, mis tõendavad kooli olemasolu Pukas 1768.a.

Seega tähistame 2019. aastal Puka kooli 251. aastapäeva.

1810 - kolmel Puka mõisal on ühine koolimaja.

1875 - valmib koolihoone, mis 20. sajandi keskel on kasutusel internaadina.

1924 - algkool muudetakse 6-klassiliseks

1939 - avatakse uus koolihoone, praegune nn vana maja

1954 - Pukast saab keskkool

1958 - lõpetab 1. lend

1964 - keskkool muudetakse 8-klassiliseks kooliks

1980 - valmib nn uus maja

1981 - taasavatakse keskkool

1984 - lõpetab 8. lend

1995 - ilmub kooli ajalehe Puka Tuuled esimene number

1998 - 230. aastapäevaks ilmub kooli esimene almanahh

2003 - 235. aastapäevaks kingivad vilistlased koolile lipu ja ilmub esimene mälestusteraamat

2004 - alustab Puka kunstikool Esti Kittuse juhatusel

2008 - mälestuskivi õpetaja Elise Saarele

2013 - 245. aastapäeval avatakse kooli juures pink kauaaegsetele õpetajatele

2018 - avatakse kooli muuseumituba, 250. aastapäevaks ilmub mälestusteraamat-almanahh

2019 - lõpetab Puka keskkooli viimane 43. lend

1.08.2019 - keskkool muudetakse põhikooliks, Puka Keskkool nimetatakse ümber Puka Kooliks