Meie koolist

Hoolekogu


Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Hoolekogu koosseis:

Katrin Kurvits - hoolekogu esimees, katrinkurvits@gmail.com

Esta Hainsalu - kooli vilistlaskogu esindaja, esta.hainsalu@gmail.com

Kadri Veider - kooli õpetajate esindaja, kadriveider@hotmail.com

Andreas Jerjomin - õpilaste esindaja, andreas.jerjomin@puka.edu.ee

Pille Priidik - lasteaia vanemate esindaja, pillepriidik@gmail.com

Tarmo Kosk - volikogu esindaja, tarmo.kosk@otepaa.ee

Ursula Karindosk-Reenumägi - lasteaia õpetajate esindaja, ursula.karindosk@gmail.com

Siret Tamm - kooli lastevanemate esindaja, siret.tamm@mail.ee

Hoolekogu protokollid 2023/24 õa-l:

Hoolekogu protokollid 2022/23 õa-l:

Hoolekogu protokollid 2021/22 õa-l:

Hoolekogu protokollid 2020/21 õa-l:

Hoolekogu protokollid 2019/20 õa-l:

Hoolekogu protokollid 2018/19 õa-l:

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Hoolekogu koosseis:

Katrin Kurvits - hoolekogu esimees, katrinkurvits@gmail.com

Esta Hainsalu - kooli vilistlaskogu esindaja, esta.hainsalu@gmail.com

Kadri Veider - kooli õpetajate esindaja, kadriveider@hotmail.com

Andreas Jerjomin - õpilaste esindaja, andreas.jerjomin@puka.edu.ee

Pille Priidik - lasteaia vanemate esindaja, pillepriidik@gmail.com

Tarmo Kosk - volikogu esindaja, tarmo.kosk@otepaa.ee

Ursula Karindosk-Reenumägi - lasteaia õpetajate esindaja, ursula.karindosk@gmail.com

Siret Tamm - kooli lastevanemate esindaja, siret.tamm@mail.ee

Hoolekogu protokollid 2023/24 õa-l:

Hoolekogu protokollid 2022/23 õa-l:

Hoolekogu protokollid 2021/22 õa-l:

Hoolekogu protokollid 2020/21 õa-l:

Hoolekogu protokollid 2019/20 õa-l:

Hoolekogu protokollid 2018/19 õa-l: