Meie koolist

Hoolekogu


Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Hoolekogu koosseis:

Harri Irv - kooli õpetajate esindaja, harri@puka.edu.ee

Aimar Uibo - lasteaia lastevanemate esindaja, aimar.uibo@gmail.com

Rannus Prii - kooli lastevanemate esindaja, rannus@hot.ee

Katrin Kurvits - kooli lastevanemate esinadaja, katrinkurvits@gmail.com

Esta Hainsalu - vilistlaste esindaja, esta.hainsalu@gmail.com

Elin Hainsalu - õpilaste esindaja, elin.hainsalu@gmail.com

Ene Haaboja - lasteaia esindaja, enehaaboja@hot.ee

Tarmo Kosk - volikogu esindaja, tarmo.kosk@otepaa.ee

 

Hoolekogu protokollid 2022/23 õa-l:

Hoolekogu protokollid 2021/22 õa-l:

Hoolekogu protokollid 2020/21 õa-l:

Hoolekogu protokollid 2019/20 õa-l:

Hoolekogu protokollid 2018/19 õa-l:

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Hoolekogu koosseis:

Harri Irv - kooli õpetajate esindaja, harri@puka.edu.ee

Aimar Uibo - lasteaia lastevanemate esindaja, aimar.uibo@gmail.com

Rannus Prii - kooli lastevanemate esindaja, rannus@hot.ee

Katrin Kurvits - kooli lastevanemate esinadaja, katrinkurvits@gmail.com

Esta Hainsalu - vilistlaste esindaja, esta.hainsalu@gmail.com

Elin Hainsalu - õpilaste esindaja, elin.hainsalu@gmail.com

Ene Haaboja - lasteaia esindaja, enehaaboja@hot.ee

Tarmo Kosk - volikogu esindaja, tarmo.kosk@otepaa.ee

 

Hoolekogu protokollid 2022/23 õa-l:

Hoolekogu protokollid 2021/22 õa-l:

Hoolekogu protokollid 2020/21 õa-l:

Hoolekogu protokollid 2019/20 õa-l:

Hoolekogu protokollid 2018/19 õa-l: