Meie koolist

Hoolekogu


Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Hoolekogu koosseis:

Agnes Ilja - lasteaia õpetajate esindaja

Harri Irv - kooli õpetajate esindaja

Kristiina Požarova - lasteaia lastevanemate esindaja

Rannus Prii - kooli lastevanemate esindaja

Katrin Kurvits - kooli lastevanemate esinadaja

Esta Hainsalu - vilistlaste esindaja

Elin Hainsalu - õpilaste esindaja

Irja Sõnum - volikogu esindaja

 

Hoolekogu protokollid 2018/19 õa-l:

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Hoolekogu koosseis:

Agnes Ilja - lasteaia õpetajate esindaja

Harri Irv - kooli õpetajate esindaja

Kristiina Požarova - lasteaia lastevanemate esindaja

Rannus Prii - kooli lastevanemate esindaja

Katrin Kurvits - kooli lastevanemate esinadaja

Esta Hainsalu - vilistlaste esindaja

Elin Hainsalu - õpilaste esindaja

Irja Sõnum - volikogu esindaja

 

Hoolekogu protokollid 2018/19 õa-l: