Meie koolist

Hoolekogu


Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Hoolekogu koosseis:

 • Harri Irv
 • Ester Muni
 • Aime Soonvald
 • Age Suun
 • Rannus Prii
 • Ingemar Liigand
 • Irja Sõnum
 • Rene Tamm
 • Esta Hainsalu

Hoolekogu protokollid 2018/19 õa-l:

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Hoolekogu koosseis:

 • Harri Irv
 • Ester Muni
 • Aime Soonvald
 • Age Suun
 • Rannus Prii
 • Ingemar Liigand
 • Irja Sõnum
 • Rene Tamm
 • Esta Hainsalu

Hoolekogu protokollid 2018/19 õa-l: