Uudised

Head õpilased, vanemad, kolleegid! 10. september Puka Kool

Uus õppeaasta on alanud kuid kevadisele kogemusele tuginedes peame olema valmis kiiresti oma tegevust ümber korraldama!


Toome siinkohal välja üldised põhimõtted:

 • Haigusnähtude korral (palavik, köha, nõrkustunne jne) on kooli tulemine keelatud.
 • Jälgime igapäevaselt hügieeninõudeid: käte desinfitseerimine välisuksest sisenedes ning käte sage pesemine seebi ja veega, vahemaa hoidmine, aevastamisel suu katmine salvrätiku või varrukaga jne. Võimalusel hoiame kaaslastega otsesest kontaktist ja väldime kogunemisi tihedalt rühmadesse. Võimalusel viibime vahetundide ajal õues või kooli koridorides hajutatult.
 • Riskigruppi kuulujad, kes leiavad, et turvalist vahemaad on koolis raske hoida, on soovitav kasutada siseruumides kaitsemaski. 
 • Vahetundide ajal õhutab õpetaja klassiruumi. Igapäevane märgkoristus ja pindade desinfitseerimine toimub koolipäeva lõppedes.
 • Lapse haigestumisest koolipäeva jooksul teavitab õpetaja koheselt juhtkonda (direktorit või huvijuhti) ning laps isoleeritakse klassikollektiivist.
 • Haigele lapsele on lapsevanem kohustatud esimesel võimalusel järele tulema.
 • Lapsevanem, kooli töötaja või Terviseamet teavitab koolijuhti, kui COVID-19 kahtlus on leidnud kinnitust.
 • Õpilased, kelle klassis on diagnoositud COVID-19 viirusekandja ning viirusekandjaga lähikontaktis olnud inimesed, jäävad koju isolatsiooni 14 päevaks.  Ülejäänud koolitöötajad ja õpilased võivad jätkata oma tavapärast elu, kuid tuleb hoolikamalt jälgida tervist.
 • Kui õpetajal tuvastatakse COVID-19, siis temaga lähikontaktis olnud õpilased ja kooli töötajad jäävad kaheks nädalaks distantsõppele. Täpsemad tegutsemisjuhised edastab kool. Perekonnaliikme haigestumise korral kehtestab reeglid Terviseamet.
 • COVID-19 diagnoosi juhtumist koolis teavitab juhtunust kooli direktor selle klassi või rühma õpilasi, nende vanemaid või seaduslikke esindajaid ja töötajaid ning otsustab, kas ja millised muutused toimuvad õppetöö korralduses. Muudatustest teavitatakse e-kooli kaudu.
 • Vajaduse tekkides läheb kool üle distantsõppele.
 • Muutustest õppetöös antakse teada e-kooli kaudu.

Toome siinkohal välja üldised põhimõtted:

 • Haigusnähtude korral (palavik, köha, nõrkustunne jne) on kooli tulemine keelatud.
 • Jälgime igapäevaselt hügieeninõudeid: käte desinfitseerimine välisuksest sisenedes ning käte sage pesemine seebi ja veega, vahemaa hoidmine, aevastamisel suu katmine salvrätiku või varrukaga jne. Võimalusel hoiame kaaslastega otsesest kontaktist ja väldime kogunemisi tihedalt rühmadesse. Võimalusel viibime vahetundide ajal õues või kooli koridorides hajutatult.
 • Riskigruppi kuulujad, kes leiavad, et turvalist vahemaad on koolis raske hoida, on soovitav kasutada siseruumides kaitsemaski. 
 • Vahetundide ajal õhutab õpetaja klassiruumi. Igapäevane märgkoristus ja pindade desinfitseerimine toimub koolipäeva lõppedes.
 • Lapse haigestumisest koolipäeva jooksul teavitab õpetaja koheselt juhtkonda (direktorit või huvijuhti) ning laps isoleeritakse klassikollektiivist.
 • Haigele lapsele on lapsevanem kohustatud esimesel võimalusel järele tulema.
 • Lapsevanem, kooli töötaja või Terviseamet teavitab koolijuhti, kui COVID-19 kahtlus on leidnud kinnitust.
 • Õpilased, kelle klassis on diagnoositud COVID-19 viirusekandja ning viirusekandjaga lähikontaktis olnud inimesed, jäävad koju isolatsiooni 14 päevaks.  Ülejäänud koolitöötajad ja õpilased võivad jätkata oma tavapärast elu, kuid tuleb hoolikamalt jälgida tervist.
 • Kui õpetajal tuvastatakse COVID-19, siis temaga lähikontaktis olnud õpilased ja kooli töötajad jäävad kaheks nädalaks distantsõppele. Täpsemad tegutsemisjuhised edastab kool. Perekonnaliikme haigestumise korral kehtestab reeglid Terviseamet.
 • COVID-19 diagnoosi juhtumist koolis teavitab juhtunust kooli direktor selle klassi või rühma õpilasi, nende vanemaid või seaduslikke esindajaid ja töötajaid ning otsustab, kas ja millised muutused toimuvad õppetöö korralduses. Muudatustest teavitatakse e-kooli kaudu.
 • Vajaduse tekkides läheb kool üle distantsõppele.
 • Muutustest õppetöös antakse teada e-kooli kaudu.